Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2010 r.

W lipcu amerykański rynek exchange-traded funds zanotował znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – ich wartość zwiększyła się w lipcu o 49,2 mld USD (4,4%) osiągając wartość 821,4 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 44,3 mld USD (5,7%).

Wzrost wartości aktywów funduszy ETF w USA był konsekwencją polepszenia koniunktury na amerykańskich giełdach, a w rezultacie wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w akcyjnych funduszach ETF. Dotyczyło to w szczególności podmiotów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity), których aktywa zwiększyły się o 23,6 mld USD (5,3%) do 468,9 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu zwiększyły się aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 20,4 mld USD, czyli 7,2%) do 304,3 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (10,1 mld USD – 6,0%) oraz indeksy małych spółek (small cap) (4,2 mld USD – 11,3%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała wzrost o 3,2 mld USD (2,0%) do poziomu 164,6 mld USD. W tej kategorii wzrost aktywów odnotowały wszystkie grupy funduszy (największy fundusze surowców naturalnych (natural resources) – o 1,8 mld USD oraz fundusze nieruchomości (real estate) – o 1,2 mld USD), za wyjątkiem funduszy rynku towarowego (commodities), których aktywa zmniejszyły się o 3,9 mld USD (-4,7%).

Bardzo duży wzrost wartości aktywów stał się w lipcu także udziałem akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity). Po wzroście o 20,9 mld USD (10,6%) osiągnęły one poziom 218,2 mld USD. Zdecydowanie największą rolkę odegrały w tym przypadku fundusze emerging markets (+13,5 mld USD), których aktywa osiągnęły rekordową wartość 116,2 mld USD. Znaczący wzrost odnotowały również fundusze międzynarodowe (international) (+4,7 mld USD).

Również pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa obligacyjnych funduszy ETF były w końcu lipca o 4,6 mld USD (3,5%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 134,1 mld USD. Wśród tych funduszy wyraźnie najwięcej zyskały ETF-y obligacji obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 3,7 mld USD (5,8%). Z kolei w przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) wzrost aktywów wyniósł 26 mln USD (11,0%) dochodząc do poziomu 262 mln USD.

Wartość wyemitowanych w lipcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 82,2 mld USD – o 34,8 mld USD (29,7%) mniej niż w czerwcu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (40,8 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (9,8 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach również mocno spadła i wyniosła 72,8 mld USD (spadek w porównaniu z czerwcem o 33,0 mld USD, czyli 31,3%). Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (40,8 mld USD) i małych amerykańskich spółek (7,8 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w lipcu +9,9 mld USD (o 1,8 mld USD mniej niż w czerwcu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze fundusze emerging markets (+4,4 mld USD), fundusze obligacji korporacyjnych (+2,8 mld USD) i fundusze akcyjne małych spółek (+2,1 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze towarowe (-2,0 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lipca 891, co oznacza wzrost o 19 w stosunku do czerwca. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (290 – wzrost w lipcu o 14), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (244 – wzrost o 4) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (230 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 121 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.