Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2017 r.

W kwietniu, według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 64,4 mld USD (2,3%) osiągając szósty miesiąc z rzędu rekordowy poziom (2838,9 mld USD). W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku wartość aktywów ETF-ów notowanych na amerykańskich giełdach zwiększyła się już o 314,5 mld USD (12,5%), podczas gdy w tym samym okresie 2016 aktywa ETF-ów wzrosły jedynie o 90,1 mld USD (4,3%).

Wzrost aktywów ETF-ów w kwietniu to w niemal takim samym stopniu zasługa funduszy odzwierciedlających wyniki indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs), co funduszy naśladujących stopy zwrotu międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). W przypadku pierwszej z ww. kategorii funduszy aktywa wzrosły o 28,0 mld USD (1,6%) do 1749,5 mld USD. W ramach tej grupy aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 24,5 mld USD (1,8%) do 1354,5 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów replikujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 3,6 mld USD (0,9%) do 395,1 mld USD. Natomiast akcyjne ETF-y dające ekspozycję na rynki zagraniczne powiększyły w kwietniu swój stan posiadania o 23,6 mld USD (4,1%) do 605,8 mld USD.

Fundusze powiązane z indeksami papierów dłużnych (bond ETFs) powiększyły aktywa o 12,5 mld USD (2,7%) do 477,7 mld USD. O 0,3 mld USD (5,4%) do 5,9 mld USD wzrosła wartość środków finansowych zarządzanych przez hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs).

W kwietniu gwałtownie spadła wartość nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) spadła w porównaniu z marcem o 57,2 mld USD (30,0%) i wyniosła 133,2 mld USD. Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) obniżyła się natomiast o 46,5 mld USD (32,4%) do 97,0 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w kwietniu +36,1 mld USD, co było najgorszym rezultatem od października 2016 r. Mimo to od początku 2017 roku saldo to sięgnęło już 170,1 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie 2016 r. wynosiło tylko 43,9 mld USD.

Jak obliczyło ICI w końcu kwietnia 2017 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1751 funduszy ETF – o 11 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 629 (o 1 więcej niż w marcu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (406 – wzrost o 9) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (394 – spadek o 2). Ponadto na amerykańskich parkietach notowane są 293 dłużne ETF-y (wzrost o 2) oraz 29 hybrydowych ETF-y (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.