Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2014 r.

Według Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów zgromadzona w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 23,0 mld USD (1,3%) do rekordowego poziomu 1733,6 mld USD. W pierwszych czterech miesiącach 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 59,0 mld USD (3,5%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 roku wzrost aktywów wyniósł aż 131,5 mld USD (9,8%).

Wzrost wartości aktywów zanotowały w kwietniu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły jednak zaledwie o 7,2 mld USD (0,7%) do 1055,9 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 4,1 mld USD (0,5%) do 766,2 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów naśladujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zwiększyły się o 3,1 mld USD (1,1%) do 289,7 mld USD. Największy (nominalnie) wzrost aktywów stał się w kwietniu udziałem akcyjnych funduszy ETF odwzorowujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu miesiąca były one o 11,3 mld USD (2,8%) wyższe niż marcu osiągając wartość 412,5 mld USD. Aktywa dłużnych ETF-ów (bond ETFs) wzrosły w minionym miesiącu o 4,3 mld USD (1,4%) do 263,4 mld USD. Z kolei wartość środków zgromadzonych przez hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) zwiększyła się o 127 mln USD (7,5%) do 1821 mln USD.

Aktywność inwestorów zarówno w zakresie nabyć jak i sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy ETF była w kwietniu wyraźnie niższa niż w marcu. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 107,1 mld USD i była o 22,4 mld USD (17,3%) mniejsza niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 87,7 mld USD i była niższa niż w marcu o 31,7 mld USD (-26,5%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosło +19,4 mld USD – niemal tyle samo co w lutym br. W pierwszych czterech miesiącach 2014 roku łączne saldo wyniosło +34,0 mld USD i było o 44,8% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według danych ICI w końcu kwietnia 2014 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały 1333 fundusze ETF – o 9 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (452 – o 7 więcej niż w marcu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (316 – wzrost o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (302 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku jest obecnych 248 dłużnych funduszy ETF (bez zmian) oraz 15 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.