Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – organizacji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w końcu kwietnia br., po szóstym kolejnym wzroście, nowy rekord w wysokości 1468,6 mld USD. W stosunku do marca oznaczało to wzrost o 22,4 mld USD (1,5%). W pierwszych czterech miesiącach 2013 r. aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 131,5 mld USD (9,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost ten sięgnął 138,8 mld USD (13,2%).

Wzrost aktywów zanotowały w kwietniu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Amerykańskie ETF-y inwestujące na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) odnotowały wzrost aktywów w wysokości 4,8 mld USD (0,6%) do poziomu 854,1 mld USD. Było to jednak wyłącznie zasługą ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 15,7 mld USD (2,7%) i wyniosły na koniec miesiąca 594,2 mld USD. Natomiast ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zanotowały spadek wartość zarządzanych aktywów – w końcu kwietnia zarządzały środkami o wartości 259,9 mln USD, czyli o 11,0 mld USD (4,1%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Wzrosły również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu kwietnia były one o 8,5 mld USD (2,5%) niższe niż w marcu (w sumie wyniosły 355,0 mld USD).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) zwiększyły się aż o 8,9 mld USD (3,6%) do poziomu 258,3 mld USD. Wysoką dynamikę wzrostu aktywów odnotowały – podobnie jak to miało w poprzednich miesiącach tego roku – hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs). Po wzroście o 19,1% (192 mln USD) zakończyły miesiąc na poziomie 1196 mln USD.

Wartość wyemitowanych w kwietniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 108,1 mld USD i była o 0,4 mld USD (0,4%) wyższa niż w marcu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 98,9 mld USD, co oznaczało wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,4 mld USD (8,1%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wyniosło +9,3 mld USD i było o 43% niższe niż w marcu. Od początku 2013 r. saldo to wyniosło już 61,5 mld USD i było o 8,3 mld USD (15,7%) wyższe niż w tym samym okresie 2012 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu kwietnia 1209 – o 19 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (408 – o 10 więcej niż w marcu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – spadek o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (275 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 211 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 5) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.