Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w kwietniu 2012 r. o 6,2 mld USD (0,5%) do poziomu 1186,9 mld USD. Był to pierwszy spadek aktywów ETF-ów w USA od listopada 2011 r. Od początku 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 138,8 mld USD, czyli o 13,2%.

Głównym „winowajcą” spadku wartości aktywów funduszy ETF w USA w kwietniu były podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Jak wskazują dane ICI aktywa funduszy inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zmniejszyły się o 7,4 mld USD (1,1%) do 696,6 mld USD. Spadek wartości aktywów odnotowały zarówno ETF-y amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) (o 5,6 mld USD (1,2%) do 455,9 mld USD), jak też ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) (o 1,8 mld USD (0,7%) do 240,8 mld USD. Zmalały również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu kwietnia wynosiły one 280,9 mld USD i były o 5,2 mld USD (1,8%) niższe niż miesiąc wcześniej.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w kwietniu o 6,4 mld USD (3,1%) osiągając poziom 209,0 mld USD. Nieznacznie wzrosły także aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) – o 6 mln USD (1,4%) do 440 mln USD.

W kwietniu aktywność inwestorów na rynku ETF-ów w Stanach Zjednoczonych była niższa niż miesiąc wcześniej, przede wszystkim jeśli chodzi o nabycia tytułów uczestnictwa. Wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 82,0 mld USD i była o 13,5 mld USD (14,1%) mniejsza niż w marcu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w kwietniu 79,5 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,6 mld USD (4,4%). Mimo pogorszenia koniunktury giełdowej saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazało się zatem w kwietniu dodatnie i wyniosło +2,5 mld USD – to o 10,3 mld USD (1,3%) mniej niż w marcu. W pierwszych czterech miesiącach 2012 r. saldo to wyniosło w sumie +55,7 mld USD i było o 9,5 mld USD (20,6%) wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu kwietnia 2012 r. 1207, co oznacza wzrost o 14 w stosunku do marca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (404 – spadek w kwietniu o 1). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (307 – wzrost o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (289 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 199 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 12) oraz 8 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian w porównaniu z marcem).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.