Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2011 r.

W kwietniu 2011 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował kolejny wzrost wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się tym razem o 58,2 mld USD (5,5%) – był to jak dotąd największy miesięczny wzrost wartości aktywów w 2011 r. W rezultacie aktywa ulokowane w tytułach uczestnictwa ETF-ów odnotowały kolejny rekordowy poziom – 1 113,2 mld USD. W pierwszych czterech miesiącach 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 121,1 mld USD, czyli o 12,2%.

W największym stopniu zwiększyły się aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity) – w końcu kwietnia były o 33,8 mld USD (5,4%) wyższe niż miesiąc wcześniej. Ogółem w podmiotach tych zgromadzono już 655,8 mld USD. W tej kategorii najbardziej dynamicznie rosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry) – o 7,0% (15,9 mld USD). W tej kategorii największy wzrost w ujęciu procentowym osiągnęły fundusze sektora zdrowotnego (health) (o 16,1%), zaś w ujęciu nominalnym fundusze towarowe (commodities) (o 11,3 mld USD). Fundusze ETF szerokiego rynku (broad-based) powiększyły swój stan posiadania o 18,0 mld USD (4,5%) do 414,6 mld USD. Wśród nich największy wzrost wartości zarządzanych środków (zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym) stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 10,9 mld USD (4,9%).

Również akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w kwietniu znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów – o 18,5 mld USD (6,5%) do poziomu 305,4 mld USD. Najbardziej w tej grupie wzrosły aktywa funduszy funduszy emerging markets (o 8,4 mld USD) i funduszy międzynarodowych (international) (o 5,1 mld USD). W przypadku funduszy rynków wschodzących poziom aktywów w końcu kwietnia (155,0 mld USD) po kilkumiesięcznej zapaści przewyższył rekordowy wynik zanotowany dotychczas w grudniu 2010 r.

Aktywa obligacyjnych funduszy ETF odnotowały w kwietniu wzrost wartości o 5,8 mld USD (4,0%) do 151,7 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji rządowych (government bond) (2,4 mld USD) i obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) (2,1 mld USD). Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 8 mln USD do 350 mln USD) odnotowały w kwietniu także hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w kwietniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 95,5 mld USD i była aż o 36,0 mld USD niższa niż w marcu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (38,8 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (9,5 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w kwietniu 73,0 mld USD – aż o 49,8 mld USD mniej niż w marcu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (34,1 mld USD) i fundusze małych spółek (9,0 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło 22,6 mld USD – był to jak dotąd zdecydowanie najlepszy bilans w 2011 roku. Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcyjne dużych spółek (+4,7 mld USD) i fundusze akcyjne emerging marets (+4,0 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze sektora finansowego (-0,7 mld USD) i fundusze surowców naturalnych (-0,4 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych przekroczyła w kwietniu tysiąc i wyniosła w końcu miesiąca 1009, co oznacza wzrost o 23 w stosunku do marca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (327 – wzrost o 12), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (275 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (254 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 147 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.