Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień i cały 2014 r.

W grudniu 2014 r., według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych monitorującego rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA, wartość aktywów ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 19,8 mld USD (1,0%) do nowego rekordowego poziomu 1974,4 mld USD. W całym 2014 roku aktywa funduszy typu ETF notowanych na amerykańskich giełdach wzrosły o niemal 300 miliardów dolarów (299,8 mld USD), czyli o 17,9%. W 2013 roku wzrost aktywów funduszy ETF w USA był nieco większy i wyniósł 337,5 mld USD (25,2%).

W grudniu 2014 r. zwiększyły się przede wszystkim aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs). Po wzroście o 39,1 mld USD (3,2%) osiągnęły one rekordowy poziom 1260,1 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 24,5 mld USD (2,7%) do 935,7 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 14,7 mld USD (4,7%) do 324,5 mld USD. Spadku wartości aktywów doświadczyły natomiast akcyjne ETF-y replikujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu grudnia 2014 r. dysponowały one środkami o wartości 414,8 mld USD, o 19,6 mld USD (4,5%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Minimalny wzrost aktywów – o 0,25 mld USD (0,1%) – odnotowały dłużne fundusze ETF (bond ETFs). W rezultacie aktywa tej kategorii ETF-ów sięgnęły poziomu 296,4 mld USD. Symbolicznie wzrosły aktywa hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs). W końcu 2014 r. w tego typu ETF-ach zgromadzonych było 3047 mln USD – o 3 mln USD więcej niż w listopadzie.

Aktywność inwestorów na amerykańskim rynku funduszy ETF w grudnia 2014 r. była zdecydowanie większa niż w listopadzie i prawdopodobnie najwyższa w historii amerykańskiego rynku tych instrumentów finansowych. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła aż 205,8 mld USD i była o 80,9 mld USD (64,7%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się w porównaniu z listopadem o 71,3 mld USD (85,3%) i wyniosła aż 155,0 mld USD. W rezultacie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF osiągnęło najwyższy poziom w 2014 roku (+50,8 mld USD). Było to jednocześnie najwyższe saldo od ponad sześciu lat, tj. od września 2008 r., kiedy wyniosło +52,1 mld USD. W całym 2014 roku przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła +240,8 mld USD i była wyższa o 60,9 mld USD (33,9%) niż w 2013 r.

Według danych ICI w końcu 2014 r. w USA funkcjonowało 1411 funduszy ETF – tyle samo co w końcu listopada. W całym 2014 r. liczba ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 118. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 494 (bez zmian w stosunku do listopada 2014 r.). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (318 – spadek o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (316 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 264 dłużne fundusze ETF (spadek o 1) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.