Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w grudniu 2012 r. o 42,2 mld USD (3,3%). W ten sposób w końcu ubiegłego roku amerykański rynek funduszy ETF osiągnął nowy, rekordowy poziom aktywów w wysokości 1337,1 mld USD. W całym 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 289,0 mld USD, czyli o 27,6%, podczas gdy w 2011 r. aktywa ETF-ów zwiększyły się o 56,1 mld USD (5,7%).

Największy wzrost aktywów zanotowały w grudniu podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 17,9 mld USD (2,4%) do 764,7 mld USD. Znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa po wzroście o 22,0 mld USD (4,5%) po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 500 mld USD (509,3 mld USD). Niewielki spadek wartości aktywów odnotowały natomiast ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – o 4,1 mld USD (1,6%) do 255,4 mld USD. Bardzo silnie wzrosły aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu grudnia 2012 r. wynosiły one 328,5 mld USD i były aż o 25,0 mld USD (8,2%) wyższe niż miesiąc wcześniej.

Po raz pierwszy od wielu miesięcy w grudniu zmniejszyły się aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych – o 0,8 mld USD (0,3%) do 243,2 mld USD. O 50 mln USD do 656 mln zł wzrosły aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs).

Wartość wyemitowanych w grudniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 124,5 mld USD i była o 22,8 mld USD (22,5%) wyższa niż w listopadzie. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 91,9 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 11,2 mld USD (13,8%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w grudniu wyniosło +32,6 mld USD i było o 11,7 mld wyższe niż w listopadzie. Był to drugi najlepszy wynik w ubiegłym roku – lepsze saldo zanotowano tylko we wrześniu (37,7 mld USD). W całym 2012 r. saldo to wyniosło w sumie +185,4 mld USD i było o 67,8 mld USD (57,6%) wyższe od salda zanotowanego w 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu grudnia 1194, co oznacza wzrost o 1 w stosunku do listopada i o 60 w całym 2012 roku. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (404 – bez zmian wobec listopada). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (274 – wzrost o 3). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 202 dłużne fundusze ETF (spadek o 4) oraz 13 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 2).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.