Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – czerwiec 2014 r.

Jak poinformowało Investment Company Institute (ICI) – narodowe stowarzyszenie amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – w końcu czerwca wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1831,8 mld USD (kolejny rekord) i była o 56,6 mld USD (3,2%) wyższa niż miesiąc wcześniej. W pierwszym półroczu 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 157,2 mld USD (9,4%), czyli niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku (+80,5 mld USD).

Wzrost wartości aktywów odnotowały w czerwcu wszystkie główne kategorie funduszy ETF za wyjątkiem dłużnych ETF-ów. Wartość aktywów amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyła się o 47,3 mld USD (4,4%) do 1115,9 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 33,1 mld USD (4,3%) do 807,5 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów naśladujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) odnotowały wzrost o 14,2 mld USD (4,8%) do 308,5 mld USD. Czerwiec był udany również dla akcyjnych ETF-ów odwzorowujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu czerwca ich aktywa były o 11,8 mld USD (2,8%) wyższe niż maju osiągając wartość 440,0 mld USD. Po raz pierwszy w historii poziom 2 mld USD przekroczyły hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) (wzrost w czerwcu o 157 mln USD, czyli o 8,0%). Mimo to wciąż stanowią znikomą część amerykańskiego rynku tych instrumentów finansowych (0,12%). Jedną kategorią funduszy ETF, która w czerwcu odnotowała spadek wartości zarządzanych środków finansowych, były dłużne ETF-y (bond ETFs). W końcu miesiąca aktywa tej kategorii funduszy były o 2,6 mld USD (1,0%) niższe niż w maju i wyniosły 273,8 mld USD.

Wartość nabyć i sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazała się w czerwcu wyraźnie wyższa niż w maju. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 120,6 mld USD i była o 23,2 mld USD (23,8%) większa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 95,5 mld USD i była wyższa niż w maju o 11,3 mld USD (-13,5%). Tym samym saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosło +25,1 mld USD i było najwyższe od października ubiegłego roku. W pierwszej połowie 2014 roku łączne saldo wyniosło +72,3 mld USD i było o 6,8% wyższe niż w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku.

Według danych ICI w końcu I półrocza 2014 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały 1364 fundusze ETF – aż o 18 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (473 – o 16 więcej niż w maju). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (317 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (305 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku są dostępne 253 dłużne fundusze ETF (wzrost o 1) oraz 16 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.