Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – czerwiec 2010 r.

Czerwiec okazał się trzecim w tym roku miesiącem (po styczniu i maju), w którym amerykański rynek exchange-traded funds zanotował spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – ich wartość zmniejszyła się w czerwcu o 10,8 mld USD (1,4%) osiągając wartość 772,2 mld USD. W rezultacie suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach na koniec I półrocza była minimalnie (o 0,6%) niższa niż w końcu 2009 roku.

Spadek wartości aktywów funduszy ETF w USA był konsekwencją obniżenia wartości aktywów zgromadzonych w akcyjnych funduszach ETF. Dotyczyło to w szczególności podmiotów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity), których aktywa zmniejszyły się o 15,8 mld USD (3,4%) do 445,2 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu zmniejszyły się aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 12,8 mld USD – 4,3%) do 283,9 mld USD. W tej grupie największy spadek wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (5,8 mld USD – 3,3%) oraz indeksy małych spółek (small cap) (4,0 mld USD – 9,6%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała spadek jedynie o 3,1 mld USD (1,9%) do poziomu 161,3 mld USD. W tej kategorii osiem grup funduszy odnotowało spadek aktywów (największy – o 1,4 mld USD – fundusze sektora konsumpcyjnego (consumer) i fundusze surowców naturalnych (natural resources), natomiast wzrost stał się udziałem funduszy rynku towarowego (commodities) (o 2,5 mld USD).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) odnotowały w czerwcu spadek jedynie o 0,9 mld USD (0,5%) osiągając poziom 197,3 mld USD. W tej kategorii najwięcej straciły fundusze międzynarodowe (international) (-1,5 mld USD), natomiast najwięcej zyskały fundusze emerging markets (+1,9 mld USD).

Pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów. W przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) – wyniósł on 3 mln USD dochodząc do poziomu 236 mln USD. Z kolei aktywa obligacyjnych funduszy ETF były w końcu czerwca o 5,9 mld USD (4,7%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 129,5 mld USD. Wśród tych funduszy obligacji najwięcej zyskały ETF-y obligacji obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 3,5 mld USD, 5,9%. Jedyną grupą funduszy obligacji, która odnotowała spadek wartości zarządzanych aktywów były fundusze międzynarodowych obligacji – o 0,1 mld USD.

Wartość wyemitowanych w czerwcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła aż 117,0 mld USD – o 7,7% więcej niż w maju i najwięcej w tym roku. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (65,4 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (8,6 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach również okazała się rekordowa w 2010 roku i wyniosła 105,4 mld USD (wzrost w porównaniu z majem o 4,2%). Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (62,3 mld USD) i małych amerykańskich spółek (9,6 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w czerwcu +11,7 mld USD. Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (+3,1 mld USD), fundusze obligacji korporacyjnych (+2,7 mld USD) i fundusze emerging markets (+2,7 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze sektora konsumpcyjnego (-1,0 mld USD) oraz fundusze akcyjne małych spółek (-0,9 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu czerwca 872, co oznacza wzrost o 12 w stosunku do maja. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (276 – wzrost w czerwcu o 2), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (240 – wzrost o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (230 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 120 funduszy dłużnych oraz 6 funduszy hybrydowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.