Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – wrzesień 2013 r.

Według danych zgromadzonych przez Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizację zrzeszającą 57 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – we wrześniu 2013 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF (ETF listings) na światowych parkietach zwiększyła się (w ujęciu netto) o 77 (1,0%) do rekordowego poziomu 7975. Był to największy miesięczny wzrost od stycznia 2013 r. (wzrost o 95 linii notowań). W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku na giełdach monitorowanych przez WFE przybyły netto 254 linie notowań ETF-ów, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego przyrost ten był niemal trzykrotnie większy (+745 linii notowań).

Według danych WFE w końcu września 2013 r. najwięcej linii notowań funduszy typu ETF zanotowano na europejskich parkietach (dane te nie obejmują Boerse Stuttgart) – 4656 (o 73 więcej niż przed miesiącem). Największy wzrost w minionym miesiącu zanotowały giełdy frankfurcka (+32) oraz londyńska i mediolańska zrzeszone w London Stock Exchange Group (+25). Najwięcej tego typu instrumentów finansowych znajdowało się w ofercie: London Stock Exchange Group (1875), Deutsche Boerse (1027), SIX Swiss Exchange (782) i NYSE Euronext Europe (655).

W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2525. W ostatnim miesiącu liczba ta spadła o 3, co było głównie konsekwencją zmniejszenia liczby notowanych ETF-ów na giełdzie w Toronto (TMX Group) o 5. W końcu września najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1406), na giełdzie w Meksyku (470) oraz na parkiecie w Toronto (411).

Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku odnotowano w końcu września 751 linii notowań funduszy ETF – o 7 więcej niż w sierpniu. Do tego wzrostu przyczyniły się w szczególności giełdy w Shenzhen i Tokio (Japan Exchange Group), gdzie liczba notowanych ETF-ów zwiększyła się odpowiednio o 4 i o 2. Liderami na kontynencie azjatyckim pod względem liczby notowanych funduszy ETF są giełdy w Tokio (162), Seulu (Korea Exchange) (138) i Hongkongu (Hong Kong Exchanges) (113).

Wrzesień przyniósł wyraźny wzrost wartości obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach. Według danych WFE obroty te (w przeliczeniu na USD) sięgnęły 1200,5 mld USD, czyli były o 275,3 mld USD (29,8%) wyższe niż w sierpniu. Największy obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (1095,1 mld USD – wzrost o 33,2%), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 557,5 mld USD (wzrost aż o 99,4%!), zaś na NASDAQ OMX 522,6 mld USD (spadek o 1,0%). W Europie obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 49,9 mld USD i były o 3,4 mld USD (7,2%) wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najwyższe obroty miały miejsce na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (22,3 mld USD – wzrost o 11,7%), na Deutsche Boerse (12,0 mld USD – wzrost o 12,1%) i na NYSE Euronext (Europe) (7,5 mld USD – wzrost o 6,8%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 55,1 mld USD – spadek o 1,4%) prym wiodły giełdy należące do Japan Exchange Group (17,7 mld USD – spadek o 0,9%) oraz giełda w Seulu (15,5 mld USD – wzrost o 10,0%).

Od początku 2013 roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły (w przeliczeniu na dolary) 9,23 bln USD – to aż o 3,60 bln USD (64,1%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku największe obroty odnotowano na NASDAQ OMX – 5,09 bln USD i na NYSE Euronext (US) – 2,93 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na giełdach należących do LSE Group (233,3 mld USD) i na Deutsche Boerse (123,9 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (134,8 mld USD) i na Hong Kong Exchanges (93,9 mld USD).

Aktywność inwestorów na rynku tytułów uczestnictwa funduszy ETF mierzona liczbą transakcji tymi instrumentami finansowymi była na poziomie zbliżonym do sierpniowego. Na parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 116,2 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 0,3 mln (0,3%) mniej niż miesiąc wcześniej. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexican Exchange (73,2 mln), NYSE Euronext (US) (19,2 mln) i NASDAQ OMX (18,2 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (320,0 tys.), Deutsche Boerse (163,6 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (133,4 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,58 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.