Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – wrzesień 2012 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej 59 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – we wrześniu 2012 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wzrosła o 15 (0,2%) do 7650. Ten drugi z kolei znikomy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (w sierpniu był to przyrost zaledwie o 6 linii notowań) to nie tylko rezultat stosunkowo niewielkiej liczby nowych debiutów, ale przede wszystkim coraz częstszych przypadków wycofywania ETF-ów z obrotu giełdowego. W minionym miesiącu sytuacja taka spotkała m.in. dziewięć funduszy ETF DirexionShares zarządzanych przez Rafferty Asset Management, które po raz ostatni były notowane na NYSE Arca 5 września oraz cześć funduszy ETF Russell Investments. Od początku 2012 r. liczba linii notowań funduszy ETF na świecie zwiększyła się netto o 741 (10,7%).

Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy europejskie (o 29) – prym pod tym względem wiodły giełdy w Zurychu (SIX Swiss Exchange) (wzrost o 22) oraz giełdy w Londynie i Mediolanie skupione w London Stock Exchange Group (8). Na parkietach w Azji i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań exchange-traded funds wzrosła o 2 – nowe instrumenty pojawiły się jedynie na parkietach w Hongkongu i Szanghaju. Na giełdach amerykańskich liczba linii notowań funduszy ETF skurczyła się drugi miesiąc z rzędu – tym razem o 16 – nowe ETF-y pojawiły się jedynie na giełdach w Toronto (2), Meksyku (1) i Limie (1), natomiast spadek liczby linii notowań odnotowały NYSE Euronext (US) (aż o 19) i NASDAQ OMX (o 1).

Według danych WFE w końcu września na Starym Kontynencie istniało 4525 linii notowań funduszy typu ETF. Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały (dane te nie obejmują m.in. giełdy w Stuttgarcie): London Stock Exchange Group (1810), Deutsche Boerse (1003), SIX Swiss Exchange (742) i NYSE Euronext Europe (684). W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2419 – najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1379), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (449) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (366). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowało 665 linii notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Seulu (129), Tokio (121), Hongkongu (96) i Singapurze (92).

Po trzech miesiącach spadku wartości obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach, we wrześniu nastąpiła lekka poprawa. Według danych WFE obroty te wyniosły (w przeliczeniu na USD) 531,8 mld USD, czyli były wyższe o 11,1 mld USD (2,1%) niż w sierpniu; nadal były jednak o 20,5% niższe niż średnio w pierwszym półroczu 2012 r. Zdecydowanie największy wartościowo obrót ETF-ami miał miejsce we wrześniu na parkietach amerykańskich (447,2 mld USD – 84,1% obrotów ogółem), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 234,9 mld USD (wzrost o 2,2% w porównaniu z sierpniem), a na NASDAQ OMX sięgnął 194,2 mld USD (wzrost o 0,1%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 55,5 mld USD (10,4% obrotów ogółem) – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (23,5 mld USD – wzrost o 21,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (13,9 mld USD – spadek o 6,2%), na SIX Swiss Exchange (7,2 mld USD – spadek o 6,8%) i na NYSE Euronext (Europe) (7,2 mld USD – wzrost o 15,0%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 28,8 mld USD – 5,4% obrotów ogółem) prym wiodły giełdy w Seulu (11,5 mld USD – spadek o 12,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca), Hongkongu (5,0 mld USD – wzrost o 11,7%) i w Szanghaju (4,4 mld USD – wzrost o 18,8%).

W okresie trzech kwartałów bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 5,63 bln USD – to aż o 2,23 bln USD (28,4%) mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Zdecydowanie największe obroty odnotowano dotychczas w tym roku na NYSE Euronext (US) – 2,40 bln USD oraz na NASDAQ OMX – 2,31 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na LSE Group (199,0 mld USD) i Deutsche Boerse (141,1 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (90,5 mld USD).

We wrześniu na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 75,7 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 1,2 mln (1,6%) mniej niż w sierpniu i o 18,2% mniej niż średnio miesięcznie w pierwszym półroczu bieżącego roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexcian Exchange (52,9 mln), NYSE Euronext (US) (9,3 mln) i na NASDAQ OMX (8,3 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (348,0 tys.), Deutsche Boerse (159,1 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (137,0 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,53 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.