Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – wrzesień 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu ubiegłego miesiąca na 35 światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 5250 funduszy ETF. To o 233 (4,6%) więcej niż w końcu sierpnia. Wrześniowy przyrost był tym samym największym w tym roku jeśli chodzi o liczbę notowanych ETF-ów. Od początku 2010 roku liczba ETF-ów notowanych na giełdowych parkietach wzrosła o 1242 (31,0%).

Zdecydowanie największy udział we wzroście liczby notowanych ETF-ów we wrześniu miał miejsce na giełdach europejskich – na parkietach Starego Kontynentu przybyło w sumie (netto) 210 ETF-ów. Liderem pod tym względem okazały się giełdy należące do London Stock Exchange Group (londyńska i mediolańska) – 107 nowych funduszy. Ponadto na giełdzie Deutsche Boerse przybyło 39 ETF-ów, na SIX Swiss Exchange 32, na NYSE Euronext Europe 18 i na NASDAQ OMX Nordic Exchange 14. Na amerykańskich parkietach liczna ETF-ów wzrosła jedynie o 16, w tym 9 na NYSE Euronext US i 7 na NASDAQ. Z kolei na giełdach azjatyckich pojawiło się tylko 7 nowych podmiotów – 2 na giełdzie w Singapurze i po jednym w Sydney, Bombaju, Hongkongu, Seulu i na National Stock Exchange India.

Według danych WFE w końcu września najwięcej funduszy typu ETF było notowanych w Europie – 3055. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1207), Deutsche Boerse (719), NYSE Euronext Europe (551) i SIX Swiss Exchange (415). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1746 ETF-ów, w tym 1116 na NYSE Euronext US, 314 na Mexican Exchange oraz 177 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowane były ogółem 424 fundusze ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (93), Singapurze (76) i Hongkongu (66).

Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych wyniosła we wrześniu 486,5 mld USD – to wynik o 4,8 mld USD (1,0%) lepszy od poprzedniego miesiąca. Tradycyjnie zdecydowanie najaktywniejsi byli inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 313,3 mld USD (spadek o 3,4% w porównaniu z sierpniem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 79,6 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX; w tym przypadku obroty wzrosły miesiąc do miesiąca o 12,1%. W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na London Stock Exchange Group (18,7 mld USD – wzrost o 13,8%) i na Deutsche Boerse (16,4 mld USD – wzrost o 2,3%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (5,7 mld USD – spadek o 1,1%) i Szanghaju (2,8 mld USD – spadek aż o 35,8%).

We wrześniu na światowych parkietach zawarto ogółem 24,6 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 0,5 mln (1,8%) mniej niż w sierpniu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (16,5 mln) i na NASDAQ OMX (2,6 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (362,0 tys.), NYSE Euronext (Europe) (185,6 tys.) i Deutsche Boerse (141,4 tys.), zaś w Azji Bursa Malaysia (1 960,0 tys.), Shanghai Stock Exchange (721,0 tys.) i Korea Exchange (540,8 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.