Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – sierpień 2013 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej obecnie 57 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – w sierpniu 2013 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF (ETF listings) na światowych parkietach zmniejszyła się o 13 (0,2%) do 7898. Od początku bieżącego roku na giełdach monitorowanych przez WFE przybyło netto 177 linii notowań ETF-ów, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego przyrost ten był ponad czterokrotnie większy (+730 linii notowań).

Według danych WFE w końcu sierpnia 2013 r. najwięcej linii notowań funduszy typu ETF miało miejsce na europejskich parkietach (dane te nie obejmują Boerse Stuttgart) – 4583 (o 65 mniej niż przed miesiącem). Największy spadek w minionym miesiącu zanotowały giełdy londyńska i mediolańska zrzeszone w London Stock Exchange Group (-28), giełdy należące do NYSE Euronext Europe (-27) oraz giełda we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (-15). Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały: London Stock Exchange Group (1850), Deutsche Boerse (995), SIX Swiss Exchange (776) i NYSE Euronext Europe (647).

W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2528. W ostatnim miesiącu liczba ta wzrosła o 42, co było zasługą TMX Group, gdzie liczba notowanych ETF-ów zwiększyła się o 18, Mexican Exchange (+12) i NYSE Euronext (US) (+10). W końcu sierpnia najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1404), na giełdzie w Meksyku (470) oraz na parkiecie w Toronto (416).

Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku zanotowano w końcu sierpnia ogółem 744 linie notowań funduszy ETF – o 10 więcej niż w lipcu. Do tego wzrostu przyczyniły się w szczególności giełdy w Seulu, Szanghaju i Shenzhen, gdzie liczba notowanych ETF-ów zwiększyła się o 2. Liderami na kontynencie azjatyckim pod względem liczby notowanych funduszy ETF są giełdy w Tokio (Japan Exchange Group) (160), Seulu (Korea Exchange) (138) i Hongkongu (Hong Kong Exchanges) (112).

Sierpień przyniósł niewielki aktywności inwestorów dokonujących transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach. Wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi w minionym miesiącu wyniosła według danych WFE (w przeliczeniu na USD) 925,2 mld USD, czyli o 30,4 mld USD (3,2%) mniej niż w lipcu. Największy obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (822,4 mld USD – spadek o 2,1%), w tym na NASDAQ OMX wyniósł 528,1 mld USD (spadek o 3,8%), a na NYSE Euronext (US) 279,6 mld USD (wzrost o 1,5%). W Europie obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów sięgnęły 46,6 mld USD i były o 7,9 mld USD (14,5%) niższe niż w poprzednim miesiącu. Najwyższe obroty miały miejsce na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (20,0 mld USD – spadek o 12,0%), na Deutsche Boerse (10,7 mld USD – spadek o 17,6%) i na NYSE Euronext (Europe) (7,0 mld USD – spadek o 18,0%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 55,9 mld USD – spadek o 8,2%) prym wiodły giełdy należące do Japan Exchange Group (17,9 mld USD), giełda w Seulu (14,1 mld USD – spadek o 6,8%) oraz giełda w Szanghaju (10,1 mld USD – wzrost o 9,3%).

Od początku bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 8,03 bln USD – to aż o 2,94 bln USD (57,6%) więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku największe obroty odnotowano na NASDAQ OMX – 4,57 bln USD i na NYSE Euronext (US) – 2,37 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na giełdach należących do LSE Group (211,0 mld USD) i na Deutsche Boerse (111,9 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (119,3 mld USD) i na Hong Kong Exchanges (85,4 mld USD).

Aktywność inwestorów na rynku tytułów uczestnictwa funduszy ETF mierzona liczbą transakcji tymi instrumentami finansowymi okazał się natomiast wyższa niż w lipcu. Na parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 116,5 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 14,2 mln (13,9%) więcej niż przed miesiącem. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexican Exchange (81,5 mln), NASDAQ OMX (18,4 mln) i NYSE Euronext (US) (10,8 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (315,0 tys.), Deutsche Boerse (160,8 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (136,6 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,36 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.