Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – sierpień 2012 r.

Według danych zrzeszającej 54 regulowane giełdy akcji, kontraktów futures i opcji Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) w sierpniu 2012 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wzrosła tylko o 11 (0,1%) do 7628. Był to zdecydowanie najmniejszy przyrost zanotowany w tym roku, co było konsekwencją zarówno niewielkiej liczby nowych debiutów, jak też relatywnie sporej liczby ETF-ów wycofanych z obrotu na NYSE Arca (17 sierpnia zakończył się obrót giełdowy, a 30 sierpnia zlikwidowanych zostało 15 funduszy ETF FocusShares o łącznych aktywach w końcu lipca w wysokości ok. 100 mln USD) i NYSE Euronext (9 ETF-ów). Od początku 2012 r. liczba linii notowań funduszy ETF na świecie zwiększyła się o 719 (10,4%).

Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy europejskie (o 12) – prym pod tym względem wiodły giełdy we Frankfurcie (wzrost liczby linii notowań o 13) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange) (o 7). Na parkietach w Azji i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań exchange-traded funds wzrosła o 10 – najwięcej ETF-ów przybyło na giełdzie Korea Exchange (7). Na giełdach amerykańskich liczba linii notowań funduszy ETF skurczyła się o 12 – nowe ETF-y pojawiły się jedynie na NASDAQ OMX (2) i TMX Group (1).

Według danych w końcu sierpnia na Starym Kontynencie istniały 4484 linie notowań funduszy typu ETF. Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały (dane te nie obejmują m.in. giełdy w Stuttgarcie): London Stock Exchange Group (1802), Deutsche Boerse (1004 – w sierpniu liczba notowanych ETF-ów na giełdzie we Frankfurcie przekroczyła tysiąc), SIX Swiss Exchange (720) i NYSE Euronext Europe (684). W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2440 – najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1398), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (448) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (364). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowały 663 linie notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Seulu (129), Tokio (121), Hongkongu (95) i Singapurze (92).

Sierpień był trzecim z kolei miesiącem spadku wartości obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach. Według danych WFE obroty te wyniosły (w przeliczeniu na USD) 520,7 mld USD, czyli były niższe o 40,7 mld USD (7,2%) niż w lipcu i o 20,3% niższe niż średnio w pierwszych siedmiu miesiącach 2012 r. Zdecydowanie największy wartościowo obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (439,7 mld USD – 84,4% obrotów ogółem), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 229,8 mld USD (spadek o 3,7% w porównaniu z lipcem), a na NASDAQ OMX sięgnął 194,0 mld USD (spadek o 14,0%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 51,6 mld USD (9,9% obrotów ogółem) – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (19,4 mld USD – spadek o 19,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (14,8 mld USD – wzrost o 5,7%) oraz na SIX Swiss Exchange (7,8 mld USD – wzrost o 52,0%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 29,2 mld USD – 5,6% obrotów ogółem) prym wiodły giełdy w Seulu (13,2 mld USD – wzrost o 5,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca), Hongkongu (4,4 mld USD – wzrost o 27,1%) i w Szanghaju (3,7 mld USD – spadek o 7,7%). W ośmiu siedmiu miesiącach bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 5,09 bln USD – to aż o 1,70 bln USD (25,0%) mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku! Zdecydowanie największe obroty odnotowano dotychczas w tym roku na NYSE Euronext (US)– 2,17 bln USD oraz na NASDAQ OMX – 2,12 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na LSE Group (175,5 mld USD) i Deutsche Boerse (127,2 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (79,0 mld USD).

W sierpniu na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 76,9 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 13,3 mln (14,7%) mniej niż w lipcu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexcian Exchange (53,0 mln), NYSE Euronext (US) (10,1 mln) i na NASDAQ OMX (8,7 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (312,0 tys.), Deutsche Boerse (161,3 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (129,6 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,77 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.