Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – październik 2012 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej 59 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – w październiku 2012 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wzrosła o 23 (0,3%) do 7673. Trzeci miesiąc z kolei dynamika przyrostu netto liczby linii notowań ETF-ów była mniejsza od 1% – z jednej strony było to wynikiem niewielkiej liczby nowych debiutów, z drugiej zaś coraz częstszego wycofywania ETF-ów z obrotu giełdowego (można o tym przeczytać tutaj). Mimo to od początku 2012 r. liczba linii notowań funduszy ETF na świecie zwiększyła się netto już o 764 (11,1%).

Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy europejskie (o 18) – prym pod tym względem wiodły giełdy w Londynie i Mediolanie skupione w London Stock Exchange Group (6) oraz giełda w Luksemburgu (6). Na parkietach w Azji i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań exchange-traded funds wzrosła o 10 – nowe instrumenty pojawiły się m.in. na parkietach w Seulu (3), Sydney (2) i Szanghaju (2). Na giełdach amerykańskich liczba linii notowań funduszy ETF skurczyła się trzeci miesiąc z rzędu – tym razem o 5 – na plusie zakończyły miesiąc giełda w Toronto (7) i NASDAQ (1), natomiast spadek liczby linii notowań odnotowało NYSE Euronext (US) (o 13).

Według danych WFE w końcu października na Starym Kontynencie istniało 4543 linii notowań funduszy typu ETF. Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały (dane te nie obejmują m.in. giełdy w Stuttgarcie): London Stock Exchange Group (1816), Deutsche Boerse (1006), SIX Swiss Exchange (744) i NYSE Euronext Europe (685). W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2414 – najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1366), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (449) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (373). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowało 675 linii notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Seulu (132), Tokio (121), Hongkongu (97) i Singapurze (92).

W październiku nieznacznie wzrosła aktywność inwestorów obracających tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach. Według danych WFE obroty te wyniosły (w przeliczeniu na USD) 560,7 mld USD, czyli były wyższe o 28,8 mld USD (5,4%) niż we wrześniu. Zdecydowanie największy wartościowo obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (481,0 mld USD – 85,8% obrotów ogółem), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 254,8 mld USD (wzrost o 8,5% w porównaniu z wrześniem), a na NASDAQ OMX sięgnął 205,7 mld USD (wzrost o 5,9%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 51,1 mld USD (9,1% obrotów ogółem) – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (23,2 mld USD – spadek o 1,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (11,6 mld USD – spadek o 16,6%) i na NYSE Euronext (Europe) (7,5 mld USD – wzrost o 3,7%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 28,3 mld USD – 5,1% obrotów ogółem) prym wiodły giełdy w Seulu (10,0 mld USD – spadek o 12,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca), Hongkongu (5,6 mld USD – wzrost o 13,7%) i w Szanghaju (3,6 mld USD – spadek o 19,4%).

W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 6,19 bln USD – to aż o 2,65 bln USD (30,0%) mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Zdecydowanie największe obroty odnotowano dotychczas w tym roku na NYSE Euronext (US) – 2,66 bln USD oraz na NASDAQ OMX – 2,52 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na giełdach należących do LSE Group (222,2 mld USD) i na Deutsche Boerse (152,7 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (100,5 mld USD).

W październiku na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 83,7 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 8,0 mln (10,6%) więcej niż we wrześniu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexcian Exchange (60,0 mln), NYSE Euronext (US) (10,2 mln) i na NASDAQ OMX (8,6 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (348,0 tys.), Deutsche Boerse (146,2 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (133,8 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,44 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.