Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – marzec 2011 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu marca 2011 r. na światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 5887 funduszy ETF – o 18 (0,3%) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku tego roku liczba funduszy ETF notowanych na światowych parkietach (według danych WFE) wzrosła o 324 (5,8%).

Największy udział we wzroście liczby ETF-ów na świecie w marcu miały giełdy amerykańskie, gdzie przybyło w sumie (netto) 50 ETF-ów. Liderem pod tym względem okazały się NYSE Euronext US (22 nowe fundusze) i Mexican Exchange (13). W Europie liczba funduszy ETF wzrosła o 26 – najwięcej na giełdach należących do London Stock Exchange Group (11) i na SIX Swiss Exchange (11). Natomiast liczba ETF-ów notowanych na giełdach azjatyckich i regionu Pacyfiku zmniejszyła się aż o 58 – stało się tak z uwagi na gwałtowny spadek liczby ETF-ów notowanych na parkiecie w Singapurze (z 80 do zaledwie 8).

Według danych WFE w końcu marca 2011 r. najwięcej funduszy typu ETF było notowanych w Europie – 3519. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1345), Deutsche Boerse (788), NYSE Euronext Europe (618) i SIX Swiss Exchange (519). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1928 ETF-ów, w tym 1175 na NYSE Euronext US, 379 na Mexican Exchange oraz 226 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowanych było 411 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (101), Korei (74) i Hongkongu (72).

Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wyniosła w marcu (w przeliczeniu na USD) 926,5 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej (476,0 mld USD – 105,7%) niż w lutym. Tradycyjnie najaktywniejsi byli inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 402,6 mld USD (wzrost o 47,6% w porównaniu z lutym). Jednak największą niespodzianką okazał się rynek NASDAQ OMX – obroty ETF-ami wzrosły w tym przypadku z 69,8 mld USD w lutym do 375,0 mld USD w marcu (oznacza to wzrost aż o 437,2%). W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (31,0 mld USD – wzrost o 63,3% wobec lutego) i na London Stock Exchange Group (30,5 mld USD – wzrost o 17,4%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (7,4 mld USD – wzrost o 16,7% w stosunku do lutego) i Szanghaju (5,3 mld USD – wzrost o 69,9%).

W marcu na światowych parkietach zawarto ogółem aż 43,2 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 24,6 mln (132,1%) więcej niż w lutym! Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NASDAQ OMX (19,4 mln) i na NYSE Euronext (US) (19,0 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (523,0 tys.), Deutsche Boerse (267,9 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (260,2 tys.), zaś w Azji Korea Exchange (1427,8 tys.) i Shanghai Stock Exchange (450,0 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.