Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – maj 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu maja na 37 światowych giełdach notowanych było 4697 funduszy ETF – o 88 (1,9%) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku 2010 roku liczba ETF-ów notowanych na giełdowych parkietach wzrosła już o 689 (17,2%).

W maju – podobnie jak miesiąc wcześniej – zdecydowanie najwięcej nowych funduszy ETF pojawiło się na giełdach europejskich – 65. Liderami pod tym względem okazały się Deutsche Boerse (19 nowych funduszy), London Stock Exchange (18), SIX Swiss Exchange (15) oraz NASDAQ OMX Nordic Exchange (11). Mniej funduszy ETF niż w poprzednich miesiącach zadebiutowało tym razem na Borsa Italiana (2). Na amerykańskich parkietach zadebiutowało 13 nowych ETF-ów – 8 na giełdzie w Toronto i 5 na parkiecie w Meksyku. Z kolei na giełdach azjatyckich pojawiło się 10 nowych podmiotów, z czego 5 na giełdzie w Singapurze, 2 na parkiecie w Tokio oraz po jednym na Shanghai Stock Exchange, Australian Stock Exchange i Hongkong Exchanges.

W końcu maja najwięcej funduszy typu ETF było w końcu maja notowanych w Europie – 2653. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu maja Deutsche Boerse (670), NYSE Euronext Europe (529), Borsa Italiana (487) i London Stock Exchange (462). W Ameryce Północnej notowanych było 1649 ETF-ów, w tym aż 1085 na NYSE Euronext US, 289 na Mexican Exchange oraz 168 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowanych było ogółem 395 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (88), Singapurze (67) i Hongkongu (62).

W maju nastąpił bardzo wyraźny wzrost obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych giełdach. Łączna wartość obrotów wyniosła aż 770,8 mld USD – to wynik o 233,8 mld USD (43,5%) lepszy niż w rekordowym dotychczas w 2010 roku kwietniu. Zdecydowanie najaktywniejsi byli w maju inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 551,7 mld USD (wzrost o 57,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 83,0 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX (spadek o 5,8%). W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (27,6 mld USD – wzrost o 40,1%) oraz NYSE Euronext (Europe) (20,6 mld USD – wzrost o 68,2%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (7,2 mld USD) i Szanghaju (6,2 mld USD).

Według danych WFE w maju na światowych parkietach zawarto ogółem aż 42,7 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – aż o 74,4% więcej niż w marcu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (31,8 mln), NASDAQ OMX (5,4 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana (0,38 mln), NYSE Euronext (Europe) (0,30 mln) i Deutsche Boerse (0,25 mln), zaś w Azji Korea Exchange (0,82 mln) i Shanghai Stock Exchnage (0,67 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.