Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – luty 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 regulowane publicznie giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu lutego na 36 światowych parkietach notowane były 4234 fundusze ETF.

W lutym liczba funduszy ETF zwiększyła się netto o 80 – o 66 mniej niż w styczniu. Najwięcej nowych funduszy ETF pojawiło się na giełdach amerykańskich – 37. Zdecydowany prym pod tym względem wiodły: NYSE Euronext (Nyse Arca), na której zadebiutowało 12 nowych funduszy, Mexican Exchange (9) oraz TSX Group (8). Na giełdach europejskich przybyło 25 nowych exchange-traded funds – zdecydowanie najwięcej we Frankfurcie (19). Nieźle radziły sobie w lutym także parkiety w krajach Azji i Pacyfiku – liczba notowanych tam funduszy ETF wzrosła o 18 – to co prawda wynik gorszy o 8 od stycznia, ale wyraźnie lepszy od średniej z 2009 roku (niecałe 7 funduszy). To przede wszystkim zasługa giełd w Hongkongu (6 nowych funduszy) i w Singapurze (4 nowe fundusze). Od początku roku największy przyrost liczby notowanych ETF-ów zanotowały parkiety SIX Swiss Exchange (46), Deutsche Boerse (27) i TSX Group (25).

Najwięcej funduszy typu ETF było w końcu lutego notowanych w amerykańskiej części NYSE Euronext (1079) oraz na Deutsche Boerse (574). Na rynku amerykańskim istotnymi giełdami – biorąc pod uwagę liczbę notowanych funduszy ETF – są także parkiety w Meksyku (256) i Toronto (157). Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponują – poza giełdą we Frankfurcie – NYSE Euronext Europe (517), Borsa Italiana (416) i London Stock Exchange (386). W krajach Azji i Pacyfiku liderami są giełda tokijska (72) oraz Korea Exchange (54) i Singapore Stock Exchange (53).

Pod względem wartości obrotu ETF-ami zdecydowanie najaktywniejsi byli w lutym inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 331,1 mld USD (wzrost o 7,3% w porównaniu ze styczniem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 87,0 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX (spadek o 21,3%). W Europie najwyższe obrotu ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (19,4 mld USD – spadek wobec stycznia o 1,7%), NYSE Euronext (Europe) (12,9 mld USD – wzrost o 14,3%) oraz na London Stock Exchange (12,8 mld USD – wzrost o 1,2%). Największą dynamikę wzrostu obrotów odnotowały giełdy w Malezji (271%), w Lublanie (195%) oraz giełdy hiszpańskie (BME Spanish Exchanges) (151%), natomiast największy spadek stał się udziałem giełd w Dżakarcie, Budapeszcie i Szanghaju. W pierwszych dwóch miesiącach 2010 r. najwyższymi obrotami mogły pochwalić się giełdy NYSE Euronext US (639,6 mld USD), NASDAQ OMX (197,7 mld USD) i Deutsche Boerse (40,2 mld USD).

Według statystyk WFE największą liczbę transakcji funduszami ETF przeprowadzono w lutym na NYSE Euronext (US), NASDAQ OMX, TSX Group oraz Korea Exchange. W Europie liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana, NYSE Euronext (Europe) i Deutsche Boerse.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.