Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – lipiec 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu minionego miesiąca na 36 światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 4906 funduszy ETF – o 89 (1,8%) więcej niż w końcu czerwca. Od początku 2010 roku liczba ETF-ów notowanych na giełdowych giełdach wzrosła o 898 (22,4%).

Największy przyrost liczby notowanych ETF-ów miał miejsce w minionym miesiącu na giełdach europejskich – 65. Liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange i SIX Swiss Exchange (po 20 nowych funduszy), Deutsche Boerse (12) i BME Spanish Exchanges (11). Co ciekawe, liczba ETF-ów notowanych na NYSE Euronext Europe zmniejszyła się w lipcu o 6. Na amerykańskich parkietach zadebiutowało jedynie 16 nowych ETF-ów – 12 na NYSE Euronext US i 4 na TSX Group. Z kolei na giełdach azjatyckich pojawiło się 12 nowych podmiotów – w tym 5 na giełdzie w Tokio, 3 na parkiecie w Hongkongu i 2 na giełdzie w Malezji.

Według danych WFE w końcu lipca najwięcej funduszy typu ETF było w końcu maja notowanych w Europie – 2765. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu lipca Deutsche Boerse (682), NYSE Euronext Europe (535), Borsa Italiana (514) i London Stock Exchange (514). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1706 ETF-ów, w tym 1100 na NYSE Euronext US, 299 na Mexican Exchange oraz 175 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowanych było ogółem 410 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (93), Singapurze (74) i Hongkongu (65).

Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych wyniosła w lipcu 514,1 mld USD – to wynik o 91,6 mld USD (15,1%) gorszy od poprzedniego miesiąca. Tradycyjnie zdecydowanie najaktywniejsi byli inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 342,3 mld USD (spadek o 16,6% w porównaniu z czerwcem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 82,9 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX; w tym przypadku obrotu spadły miesiąc do miesiąca o 16,1%. W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (17,3 mld USD – spadek aż o 4,5%) oraz NYSE Euronext (Europe) (12,3 mld USD – spadek o 4,3%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (6,2 mld USD – wzrost aż o 30,0%) i Szanghaju (4,2 mld USD – wzrost o 10,8%).

W lipcu na światowych parkietach zawarto ogółem 28,4 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 12,3% mniej niż w czerwcu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (20,6 mln) i na NASDAQ OMX (3,5 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana (252,0 tys.), NYSE Euronext (Europe) (177,4 tys.) i Deutsche Boerse (145,3 tys.), zaś w Azji Bursa Malaysia (760,0 tys.), Korea Exchange (712,2 tys.) i Shanghai Stock Exchange (507,0 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.