Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – kwiecień 2013 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej obecnie 57 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – w kwietniu 2013 r. liczba linii notowań (listings) tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wzrosła o 44 (0,6%) do rekordowego poziomu 7819. Od początku bieżącego roku na giełdach monitorowanych przez WFE przybyło netto 138 linii notowań, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego przyrost ten wyniósł aż 446 linii notowań.

Według danych WFE w końcu kwietnia 2013 r. najwięcej linii notowań funduszy typu ETF miało miejsce na europejskich parkietach (dane te nie obejmują Boerse Stuttgart) – 4655 (o 8 więcej niż przed miesiącem). Największy przyrost w minionym miesiącu zanotowały giełdy Luxembourg Stock Exchange (+5) i SIX Swiss Exchange (+3). Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały: London Stock Exchange Group (giełdy w Londynie i w Mediolanie) (1886), Deutsche Boerse (1027), SIX Swiss Exchange (774) i NYSE Euronext Europe (666).

W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2443. W ostatnim miesiącu liczba ta wzrosła o 22, co było zasługą głównie NYSE Euronext (US), gdzie liczna notowanych ETF-ów zwiększyła się o 16. W końcu kwietnia najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1376), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (446) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (394).

Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku WFE zanotowała 718 linii notowań funduszy ETF – o 12 więcej niż w marcu. Do tego wzrostu przyczyniły się w szczególności giełdy w Hongkongu i w Tokio, gdzie liczba notowanych ETF-ów zwiększyła się o 5. Liderami na kontynencie azjatyckim pod względem liczby notowanych funduszy ETF są giełdy w Seulu (137), Tokio (136), Hongkongu (105) i Singapurze (91).

Kwiecień przyniósł bardzo wyraźny wzrost aktywności inwestorów dokonujących transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach (głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie). Wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi w kwietniu okazała się najwyższa w tym roku i wyniosła według danych WFE (w przeliczeniu na USD) 1125,8 mld USD (o 272,2 mld USD (31,9%) więcej niż w marcu). Największy obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (998,2 mld USD – wzrost o 34,2%), w tym na NASDAQ OMX wyniósł 641,4 mld USD (wzrost o 37,4% w porównaniu z marcem) i na NYSE Euronext (US) (335,1 mld USD – wzrost o 27,8%). W Europie obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów sięgnęły 69,1 mld USD i były o 14,3 mld USD (26,1%) wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najwyższe obroty miały miejsce na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (31,1 mld USD – wzrost o 25,5%), na Deutsche Boerse (14,0 mld USD – wzrost o 11,5%) i na NYSE Euronext (Europe) (11,2 mld USD – wzrost o 38,5%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 57,4 mld USD – wzrost o 4,9%) prym wiodły giełdy w Seulu (17,1 mld USD – wzrost o 7,5%), Hongkongu (10,2 mld USD – spadek o 18,6%) i Osace (10,1 mld USD – wzrost o 31,5%).

Od początku bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 3,80 bln USD – to aż o 1,21 bln USD (46,7%) więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. W pierwszych czterech miesiącach tego roku największe obroty odnotowano na NASDAQ OMX – 2,14 bln USD i na NYSE Euronext (US) – 1,12 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na giełdach należących do LSE Group (112,6 mld USD) i na Deutsche Boerse (57,7 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (61,0 mld USD) i na Hong Kong Exchanges (50,1 mld USD).

Aktywność inwestorów na rynku tytułów uczestnictwa funduszy ETF mierzona liczbą transakcji tymi instrumentami finansowymi była w kwietniu również zdecydowanie wyższa niż w marcu. Na parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 108,2 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – najwięcej w 2013 roku i o 28,5 mln (35,7%) więcej niż przed miesiącem. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexican Exchange (66,7 mln), NASDAQ OMX (21,5 mln) i NYSE Euronext (US) (12,7 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (420,0 tys.), Deutsche Boerse (192,4 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (149,7 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (3,60 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.