Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – kwiecień 2012 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 54 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu kwietnia 2012 r. na światowych parkietach liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF wynosiła 7343 – to o 77 (1,1%) więcej niż miesiąc wcześniej. Największy przyrost liczby linii notowań ETF-ów na świecie w minionym miesiącu odnotowały giełdy amerykańskie (o 37) – liderami pod tym względem okazały się Mexican Exchnage (14), TMX Group (12) oraz NYSE Euronext (US) (11). Na europejskich parkietach liczba linii notowań exchange-traded funds wzrosła o 31 – najwięcej ETF-ów przybyło na giełdach londyńskiej i mediolańskiej należących do London Stock Exchange Group (25) i frankfurcka Deutsche Boerse (13); jednocześnie o 7 zmniejszyła się liczba tych instrumentów finansowych notowanych na NYSE Euronext (Europe). Na giełdach w Azji i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań funduszy ETF wzrosła o 9, w tym po dwa ETF-y zadebiutowały na giełdach w Tokio i Osace, a po jednym na parkietach w Sydney, Bombaju, Seulu, Shenzhen i Bangkoku. Od początku 2012 r. liczba linii notowań funduszy ETF na świecie zwiększyła się już o 434 (6,3%).

Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały – według danych WFE (nie obejmują one m.in. giełdy w Stuttgarcie) – w końcu marca: London Stock Exchange Group (1686), Deutsche Boerse (969) i NYSE Euronext Europe (695). Ogółem w Europie istniały 4284 linie notowań funduszy ETF. W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2388 – najwięcej tego typu instrumentów finansowych znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1393), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (441) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (353). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowało 631 linii notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (120), Seulu (115), Singapurze (93) i Hongkongu (89).

Kwiecień przyniósł wyraźny spadek aktywności inwestorów inwestujących w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Według danych WFE łączne obroty giełdowe tymi instrumentami finansowymi wyniosły w minionym miesiącu (w przeliczeniu na USD) 621,0 mld USD, były zatem o 77,4 mld USD (11,1%) niższe niż w marcu. Tradycyjnie zdecydowanie największy wartościowo obrót miał miejsce na parkietach amerykańskich (543,8 mld USD), w tym na NASDAQ OMX wyniósł 280,6 mld USD (spadek o 5,2% w porównaniu z marcem), a na NYSE Euronext (US) sięgnął 246,9 mld USD (spadek o 15,1%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 54,0 mld USD – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (20,1 mld USD – spadek o 15,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (16,2 mld USD – spadek o 5,8%) oraz na NYSE Euronext Europe (8,6 mld USD – bez zmian). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 23,2 mld USD) prym wiodły giełdy w Seulu (8,2 mld USD – wzrost o 3,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca) i Hongkongu (3,8 mld USD – spadek o 19,2%). W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 2,59 bln USD – to o 9,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdecydowanie największe obroty odnotowano na NASDAQ OMX– 1,11 bln USD oraz na NYSE Euronext (US) – 1,06 bln USD.

W kwietniu na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 29,1 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 2,5 mln (8,0%) mniej niż w marcu (marcowe dane zostały skorygowane do 31,7 mln transakcji wskutek błędu dotyczącego giełdy w Osace). Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na NASDAQ OMX (13,1 mln) i na NYSE Euronext (US) (10,9 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (337,0 tys.), NYSE Euronext (Europe) (150,4 tys.) i Deutsche Boerse (149,6 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (2,4 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.