Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – kwiecień 2011 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 regulowane giełdy papierów wartościowych, w końcu kwietnia 2011 r. na światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 6018 funduszy ETF – o 59 (1,0%) więcej niż miesiąc wcześniej (według zweryfikowanych danych za marzec). Od początku tego roku liczba funduszy ETF notowanych na światowych parkietach (według danych WFE) wzrosła o 455 (8,2%).

Największy udział we wzroście liczby ETF-ów na świecie w kwietniu miały giełdy europejskie, gdzie przybyły w sumie (netto) 83 ETF-y. Liderem pod tym względem okazały się giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (38), parkiety wchodzące w skład NYSE Euronext Europe (27) oraz SIX Swiss Exchange (25). Na giełdach azjatyckich liczba notowanych ETF-ów zwiększyła się o 26 – najwięcej w Korea Exchnage (o 17). Z kolei na parkietach amerykańskich liczba funduszy ETF zmniejszyła się w kwietniu o 50, co było spowodowane spadkiem liczby ETF-ów na NYSE Euronext US (o 51) i na NASDAQ OMX (o 9). Największy przyrost liczby funduszy w tym regionie świata odnotowała giełda w Toronto (TSX Group) – o 9.

Według danych WFE w końcu kwietnia 2011 r. najwięcej funduszy typu ETF było notowanych w Europie – 3602. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1383), Deutsche Boerse (787), NYSE Euronext Europe (645) i SIX Swiss Exchange (544). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1878 ETF-ów, w tym 1124 na NYSE Euronext US, 379 na Mexican Exchange oraz 235 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowanych było 509 funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (101), Seulu (91) i Singapurze (82).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.