Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – grudzień i cały 2012 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) – organizacji zrzeszającej obecnie 58 regulowanych giełd akcji, kontraktów futures i opcji – w grudniu 2012 r. liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach zmalała o 4 (0,1%) do 7721. Był to pierwszy taki przypadek w 2012 roku i pierwszy od co najmniej trzech lat. W całym 2012 r. liczba linii notowań funduszy ETF na świecie zwiększyła się netto o 812 (11,8%), podczas gdy w 2011 roku odnotowano wzrost aż o 1346 linii notowań (24,2%).

Według danych WFE w końcu grudnia 2012 r. w Europie istniały 4564 linie notowań funduszy typu ETF. Najszerszą ofertą tego typu instrumentów finansowych dysponowały (dane te nie obejmują m.in. giełdy w Stuttgarcie): London Stock Exchange Group (1828), Deutsche Boerse (1015), SIX Swiss Exchange (749) i NYSE Euronext Europe (676). W Ameryce Północnej i Południowej liczba linii notowań ETF-ów wyniosła w końcu minionego miesiąca 2433 – najwięcej ETF-ów znajdowało się w obrocie na NYSE Euronext US (1370), na giełdzie w Meksyku (Mexican Exchange) (455) oraz na parkiecie w Toronto (TMX Group) (383). Na giełdach w krajach azjatyckich i państwach regionu Pacyfiku występowały 683 linie notowań funduszy ETF – liderami są tam giełdy w Seulu (135), Tokio (123), Hongkongu (100) i Singapurze (91).

W grudniu wzrosła liczba linii notowań ETF-ów na giełdach amerykańskich (o 3) i azjatyckich (o 2). W przypadku Ameryki było to zasługą giełdy w Limie, gdzie liczba notowanych funduszy ETF wzrosła z 5 do 8. Na giełdach w Azji i w regionie Pacyfiku liczba linii notowań funduszy ETF wzrosła w Tokio (o 2) i Seulu (o 1), natomiast zmniejszyła się w Singapurze (o 1). Z kolei na giełdach Starego Kontynentu liczba linii notowań ETF-ów zmalała o 10, co było głównie spowodowane zmniejszeniem się liczby linii notowań tych instrumentów (na skutek ich wycofywania z obrotu i/lub fuzji) na NYSE Euronext Europe (o 12) i na London Stock Exchange Group (o 7); największy przyrost (o 6) odnotowała natomiast Deutsche Boerse. W całym 2012 r. największy przyrost (netto) liczby linii notowań funduszy ETF stał się udziałem giełd europejskich (o 545). Na giełdach amerykańskich wzrost ten wyniósł 164, a na giełdach azjatyckich i regionu Pacyfiku 96 linii notowań.

Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF w grudniu na światowych parkietach była nieco mniejsza niż w dwóch poprzednich miesiącach, ale wyższa niż w sierpniu i we wrześniu, które to miesiące okazały się najgorsze pod tym względem w 2012 roku. Według danych WFE obroty te wyniosły (w przeliczeniu na USD) 540,2 mld USD, czyli były niższe o 22,0 mld USD (3,9%) niż miesiąc wcześniej. Zdecydowanie największy wartościowo obrót ETF-ami miał miejsce na parkietach amerykańskich (453,8 mld USD), w tym na NYSE Euronext (US) wyniósł 260,1 mld USD (spadek o 5,1% w porównaniu z listopadem), a na NASDAQ OMX sięgnął 178,7 mld USD (spadek o 6,5%). W Europie łączne obroty tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosły 46,3 mld USD – najwyższe odnotowano na giełdach londyńskiej i mediolańskiej (19,1 mld USD – spadek o 7,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca), na Deutsche Boerse (10,9 mld USD – spadek o 7,3%) i na SIX Swiss Exchange (7,3 mld USD – wzrost o 19,9%). Wśród parkietów azjatyckich i giełd regionu Pacyfiku (łączne obroty w wysokości 40,0 mld USD) prym wiodły giełdy w Hongkongu (12,7 mld USD – wzrost o 37,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca), Seulu (8,7 mld USD – spadek o 22,9%) i w Szanghaju (7,1 mld USD – wzrost o 64,5%).

W całym 2012 roku łączne obroty ETF-ami na światowych parkietach wyniosły 7,29 bln USD – to aż o 3,06 bln USD (29,6%) mniej niż w 2011 roku. Zdecydowanie największe obroty odnotowano na NYSE Euronext (US) – 3,19 bln USD oraz na NASDAQ OMX – 2,89 bln USD. W Europie największą aktywność inwestorów odnotowano na giełdach należących do LSE Group (262,0 mld USD) i na Deutsche Boerse (175,3 mld USD), a w Azji i regionie Pacyfiku na Korea Exchange (120,4 mld USD) i na Hong Kong Exchanges (67,3 mld USD).

W grudniu na światowych parkietach monitorowanych przez WFE zawarto ogółem 71,8 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 14,0 mln (16,3%) mniej niż w listopadzie i najmniej w 2012 roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami na świecie przeprowadzono na Mexcian Exchange (49,8 mln), NYSE Euronext (US) (9,7 mln) i na NASDAQ OMX (7,2 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (278,0 tys.), Deutsche Boerse (130,3 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (110,5 tys.), natomiast w Azji Korea Stock Exchange (1,88 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.