Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – grudzień 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 giełdy akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu ubiegłego miesiąca na światowych parkietach notowane były tytuły uczestnictwa 5563 funduszy ETF. To o 69 (1,3%) więcej niż w końcu listopada oraz o 1555 (38,8%) więcej niż w końcu 2009 roku.

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy największy udział we wzroście liczby ETF-ów na świecie w grudniu 2010 r. miały giełdy amerykańskie, gdzie przybyło w sumie (netto) 35 ETF-ów (najwięcej na TSX Group – 26 i Mexican Exchange – 11). Liczba funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wzrosła o 21. Liderem pod tym względem okazały się parkiety SIX Swiss Exchange (15 nowych funduszy ) i giełdy londyńska i mediolańska należące do London Stock Exchange Group (12). Z kolei na giełdach azjatyckich i regionu Pacyfiku pojawiło się 13 nowych podmiotów – w tym m.in. 6 na ASX (giełda w Sydney) i po 2 na parkietach w Hongkongu i Osace.

Według danych WFE w końcu grudnia 2010 r. najwięcej funduszy typu ETF było notowanych w Europie – 3278. Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponowały w końcu minionego miesiąca: London Stock Exchange Group (1273), Deutsche Boerse (760), NYSE Euronext Europe (561) i SIX Swiss Exchange (497). W Ameryce Północnej i Południowej notowanych było 1806 ETF-ów, w tym 1126 na NYSE Euronext US, 333 na Mexican Exchange oraz 207 na TSX Group. W krajach Azji i Pacyfiku notowane były 452 fundusze ETF – liderami są tam giełdy w Tokio (97), Singapurze (77) i Hongkongu (69).

Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych wyniosła w grudniu 406,3 mld USD – to wynik aż o 148,6 mld USD (26,8%) gorszy od poprzedniego miesiąca. Tradycyjnie zdecydowanie najaktywniejsi byli inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 249,4 mld USD (spadek o 26,9% w porównaniu z listopadem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 59,3 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX; w tym przypadku obroty spadły miesiąc do miesiąca o 32,3%. W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na London Stock Exchange Group (21,2 mld USD – spadek o 23,5% wobec listopada) i na Deutsche Boerse (16,3 mld USD – spadek o 15,9%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (6,5 mld USD – spadek o 41,5% w stosunku do listopada) i Szanghaju (4,6 mld USD – spadek o 44,3%).

W całym 2010 roku wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na światowych parkietach wyniosła według danych WFE 6 359,6 mld USD. Największe obroty tymi instrumentami finansowymi odnotowano na kontynencie amerykańskim – 5 373,4 mld USD, w tym na NYSE Euronext (US) 4 164,5 mld USD i na NASDAQ OMX – 1 010,8 mld USD. W Europie obroty wyniosły 728,3 mld USD, w tym na London Stock Exchange Group 243,1 mld USD, na Deutsche Boerse 204,8 mld USD i na NYSE Euronext (Europe) 154,8 mld USD. Na giełdach z Azji i regionie Pacyfiku łączna wartość obrotów ETF-ami w 2010 r. wyniosła 263,4 mld USD, w tym 77,8 mld USD w Honkongu i 62,2 mld USD w Szanghaju.

W grudniu na światowych parkietach zawarto ogółem 18,6 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 6,6 mln (26,1%) mniej niż w listopadzie. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (12,6 mln) i na NASDAQ OMX (1,9 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się London Stock Exchange Group (375,0 tys.), Deutsche Boerse (169,3 tys.) i NYSE Euronext (Europe) (167,9 tys.), zaś w Azji Korea Exchange (763,2 tys.) i Bursa Malaysia (757,0 tys.).

Na przestrzeni 2010 roku zawarto na światowych parkietach łącznie 317,6 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Największa liczba transakcji miała miejsce na kontynencie amerykańskim – 275,7 mln, w tym na NYSE Euronext (US) 228,2 mln i na NASDAQ OMX – 36,9 mln. W Europie liczba transakcji wyniosła 10,8 mln, w tym na London Stock Exchange Group 4,56 mln, na NYSE Euronext (Europe) 2,28 mln i na Deutsche Boerse 1,85 mln. Na giełdach z Azji i regionie Pacyfiku zawarto w 2010 r. 30,9 mln transakcji ETF-ami, w tym 8,0 mln na giełdzie w Korei, 7,7 mln na giełdzie w Malezji oraz 7,0 mln na giełdzie w Szanghaju.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.