Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – grudzień 2009 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 instytucje, w końcu grudnia na 36 światowych parkietach notowanych było 4008 funduszy ETF – o 51 (1,3%) więcej niż w końcu listopada. Tym samym po raz pierwszy w historii liczba ETF-ów na światowych giełdach przekroczyła poziom 4 tysięcy (według danych WFE).

Najwięcej nowych funduszy ETF pojawiło się na dwóch giełdach amerykańskich – 14 na NYSE Euronext i 12 na Mexican Exchange. O 21 wzrosła liczba ETF-ów notowanych na europejskich giełdach (najwięcej na SIX Swiss Exchange – 14 i na NYSE Euronext – 8, przy czym na Borsa Italiana, NASDAQ OMX Nordic Exchange i na Oslo Bors liczba notowanych tam funduszy minimalnie się zmniejszyła). Tradycyjnie najmniej nowych funduszy pojawiło się na azjatyckich parkietach – tylko 4 (po jednym w Hongkongu, Korei, Szanghaju i Tokio).

Najwięcej funduszy typu ETF było w końcu grudnia notowanych w amerykańskiej części NYSE Euronext (1065) oraz na Deutsche Boerse (547). Na rynku amerykańskim liczącymi się giełdami – biorąc pod uwagę liczbę notowanych funduszy ETF – są także parkiety w Meksyku (247) i Toronto (132). W krajach Azji i Pacyfiku liderem jest giełda w Tokio (70), zaś na Starym Kontynencie szeroką ofertą funduszy ETF mogą pochwalić się – oprócz giełdy we Frankfurcie – także NYSE Euronext Europe (497) i Borsa Italiana (400).

Największą liczbę transakcji funduszami ETF przeprowadzono w grudniu na NYSE Euronext (US), NASDAQ OMX oraz TSX Group. W Europie liderem pod tym względem okazała się Borsa Italiana, zaś w krajach Azji i Pacyfiku – Shanghai Stock Exchange.

Również pod względem wartości obrotu ETF zdecydowanie najaktywniejsi byli w grudniu inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 259,0 mld USD. Na drugim miejscu – z obrotami o o wartości 70,4 mld USD – znalazła się NASDAQ OMX, a na trzecim – Deutsche Boerse (16,0 mld USD). Największy wzrost wartości obrotów (w wartościach bezwzględnych) stał się w grudniu (w stosunku do listopada) udziałem giełd w Meksyku (+1,25 mld USD) i giełdy w Londynie (+1,09 mld USD). W największym stopniu zmniejszyły się natomiast obroty funduszami ETF na NYSE Euronext (US) (-28,24 mld USD) i NASDAQ OMX (-9,78 mld USD). Największą dynamiką wzrostu obrotów w grudniu mogły pochwalić się giełdy w Tokio (wzrost o 34,1%) i w Meksyku (30,3%). Największy spadek obrotów w ujęciu procentowym odnotowały parkiety w Limie i Bombaju (o 85,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.