Skip to main content

Fundusze ETF coraz częściej przedmiotem zainteresowania inwestorów instytucjonalnych w USA

Choć exchange-traded funds są przede wszystkim produktem inwestycyjnym adresowanym do klientów detalicznych, inwestorzy instytucjonalni coraz częściej wykorzystują te instrumenty w zarządzaniu portfelem, przede wszystkim w celu kompensacji gotówkowej (cash equalization), zarządzania zmianą (transition management), rebalansowania aktywów (rebalancing) oraz osiągania ekspozycji na trudno dostępne rodzaje aktywów.

Według dorocznego badania Greenwich Associates dotyczącego rynku zarządzania aktywami w Stanach Zjednoczonych, już 14 procent amerykańskich funduszy emerytalnych i fundacji korzysta z dobrodziejstw ETF-ów. Choć jest jeszcze stosunkowo skromny rezultat, to jednak już udział tych instytucji w wartości aktywów inwestowanych w fundusze ETF szacuje się na około połowę.

Blisko połowa ankietowanych przez Greenwich Associates instytucji wykorzystuje ETF-y do celów taktycznego zarządzania portfelami inwestycyjnymi, natomiast około połowa korzysta z tych instrumentów przy strategicznych lub długoterminowych decyzjach inwestycyjnych. Tyle samo podmiotów (ok. 20 procent) deklaruje, że wykorzystuje ETF-y zarówno w celach taktycznych, jak i strategicznych. Dla wielu instytucji fundusze ETF okazują się czasami bardziej elastycznym i efektywnym rozwiązaniem problemów inwestycyjnych.

Wśród podmiotów instytucjonalnych, które inwestują w ETF-y największym zainteresowaniem z grona providerów tych instrumentów finansowych cieszy się BlackRock (fundusze iShares) – 89%. Kolejne miejsca zajmują State Street (fundusze SPDRs) – 60% i Vanguard – 51%. Większość badanych instytucji inwestuje w ETF-y dostarczane przez wielu różnych providerów.

Prawie 55% podmiotów, które obecnie inwestują w ETF-y spodziewa się, że w najbliższych trzech latach zwiększą zaangażowanie na rynku exchange-traded funds. Blisko 20 procent sądzi natomiast, że wartość aktywów zainwestowanych w fundusze replikujące zachowanie indeksów wzrośnie w tym samym okresie od 5 do 10 procent. Jednak prawie 30 procent podmiotów, które nie wykorzystują obecnie ETF-ów, uważa że jest to spowodowane brakiem dobrej znajomości tego instrumentu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.