Skip to main content

Fundusze db x-trackers z ekspozycją na australijski rynek pieniężny i koreańskie papiery rządowe na giełdzie w Singapurze

Na Singapore Exchange (SGX) pojawiły się w połowie kwietnia dwa nowe fundusze ETF z oferty db x-trackers. Są to subfundusze db x-trackers II – funduszu zarejestrowanego w Luksemburgu przeznaczonego do sprzedaży w Singapurze.

db x-trackers II Australia Money Market ETF naśladuje zachowanie indeksu Deutsche Bank Australia Overnight Money Market Total Return Index, który odzwierciedla stawkę rolowanych dziennych depozytów na australijskim rynku międzybankowym (AUD Interbank Overnight Cash Rate – IOCR), która jest punktem odniesienia dla transakcji rynku pieniężnego denominowanych w dolarach australijskich (AUD). Całkowite koszty w funduszu wynoszą 0,20%.

db x-trackers II Market iBoxx ABF Korea Government Index ETF replikuje notowania indeksu Markit iBoxx ABF Korea Government Total Return (USD Unhedged) Index. W skład portfela indeksu wchodzą papiery koreańskiego rządu emitowane w lokalnej walucie (KRW) i obliczane w dolarach amerykańskich, które spełniają odpowiednie warunki odnośnie wielkości emisji (minimum 1000 mld KRW), czasu trwania (minimum 18 miesięcy) i czasu do wykupu (minimum rok). Całkowite koszty w funduszu wynoszą 0,20%.

W przypadku obu funduszy firmą zarządzającą jest DB Platinum Advisors, a menedżerem inwestycyjnym State Street Global Advisors Limited.Funkcję market makera pełni Deutsche Bank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.