Skip to main content

Fundusz z ekspozycją na amerykańskie i kanadyjskie spółki wydobywcze na NYSE Arca

20 stycznia na parkiecie NYSE Arca należącym do sojuszu NYSE Euronext rozpoczęły się notowania funduszu Jefferies – TR/J CRB Wildcatters Exploration & Production Equity ETF, którego sponsorem i doradcą inwestycyjnym jest spółka ALPS Advisors (funkcję subdoradcy inwestycyjnego pełni firma Arrow Investment Advisors).

Fundusz replikuje zachowanie indeksu Thomson Reuters/Jefferies CRB Wildcatters Energy E&P Equity Index. Jest to ważony kapitalizacją, modyfikowany o współczynnik free float indeks obejmujący amerykańskie i kanadyjskie spółki o małej i średniej kapitalizacji prowadzące działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. W dniu 22 stycznia w portfelu funduszu znajdowały się walory 55 firm. Największy udział posiadały: Forrest Oil Corp. (5,77%), Encore Acquisition Co. (5,29%), St. Mary Land & Exploration Co. (4,72%) oraz ATLAS ENERGY Inc. (4,64%).

Całkowite koszty (TER) w funduszu wynoszą 0,65%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.