Skip to main content

Fundusz replikujący indeks amerykańskich mikrospółek w ofercie Claymore

20 sierpnia Claymore Securities – spółka zależna Guggenheim Partners – uruchomiła nowy fundusz ETF – Wilshire Micro-Cap ETF. Powstał on w wyniku przekształcenia działającego dotychczas (od września 2006 r.) funduszu Claymore/Sabrient Stealth ETF, który naśladował zachowanie Sabrient Stealth Index.

Wilshire Micro-Cap ETF replikuje obecnie indeks Wilshire US Micro-Cap obejmujący amerykańskie spółki o bardzo małej kapitalizacji – są to spółki sklasyfikowane poniżej 2500. pozycji w rankingu spółek według kapitalizacji opracowanym przez Wilshire Associates Incorporated przy tworzeniu Wilshire 5000 Total Market Index. W końcu lipca br. w skład indeksu wchodziło 1597 przedsiębiorstw. Według danych na dzień 27 sierpnia największymi pozycjami w jego portfelu były spółki: Diamond Manageme (1,01%), Liveperson (0,93%), Associated Estates Realty (0,86%) i Ceva (0,85%). W strukturze sektorowej dominują firmy z sektora finansowego (24,20%), opieki zdrowotnej (18,89%) i technologii informacyjnych (18,17%) (stan na koniec lipca br.). Średnia ważona kapitalizacja spółek w portfelu wynosi ok. 164 mln USD. Koszty funduszu (expense ratio) wynoszą 0,50%.

Wilshire Micro-Cap ETF jest już czwartym funduszem ETF Claymore notowanym na NYSE Arca opartym o indeksy Wilshire – poprzednie to: Wilshire 5000 Total Market ETF, Wilshire 4500 Completion ETF i Wilshire US REIT ETF. Claymore jest wyłącznym dostawcą funduszy ETF wykorzystujących indeksy Wilshire.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.