Skip to main content

Fundusz PowerShares inwestujący w fundusze zamknięte na NYSE Arca

19 lutego do notowań na parkiecie NYSE Arca wprowadzony został fundusz PowerShares CEF Income Composite Portfolio Fund. Sponsorem funduszu jest Invesco PowerShares Capital Management LLC. To pierwszy fundusz ETF tej instytucji finansowej, w portfelu którego obecne są tytuły uczestnictwa funduszy zamkniętych (closed-end funds – CEF).

Celem funduszu jest naśladowanie wyników inwestycyjnych indeksu S-Network Composite Closed-End Fund, który obejmuje notowane na rynku amerykańskim fundusze zamknięte (działające w zgodzie z amerykańskim prawem), wyselekcjonowane przez spółkę S-Network Global Indexes, głównie inwestujące w instrumenty o stałym dochodzie (zarówno o ratingu inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym). Około 99% funduszy znajdujących się w portfelu indeksu jest notowanych albo na NYSE albo na NYSE Amex. W dniu 23 lutego największy udział w portfelu funduszu miały: Eaton Vance Limited Duration Income Fund (5,42%) i NFJ Dividend & Premium Strategy Fund (5,32%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.