Skip to main content

Fundusz posiadający ekspozycję na rynek platyny i palladu na giełdach w Nowym Jorku i w Toronto

19 grudnia 2012 r. kanadyjska spółka Sprott Asset Management LP wprowadziła równocześnie na platformę NYSE Arca oraz na giełdę w Toronto (TSX) swój kolejny fundusz towarowy (funkcjonujący w formie trustu), tym razem zapewniający ekspozycję na rynek dwóch metali szlachetnych – platyny i palladu.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust inwestuje wszystkie swoje aktywa w platynę i pallad w fizycznej postaci (w sztabach). Jest to inwestycja całkowicie zabezpieczona, gdyż sztaby platyny są przechowywane w bezpiecznych lokalizacjach zaaprobowanych przez Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców (London Bullion Market Association – LBMA) w Kanadzie, natomiast pallad jest składowany w Zurychu i w Londynie.

Według spółki Sprott AM inwestowanie w te dwa surowce powinno być w najbliższym czasie opłacalne ze względu na określone determinanty związane z ich podażą oraz z popytem na nie. W przypadku podaży wymienia się m.in. następujące czynniki: wysokie ryzyko podaży platynowców (PGMs – platinum group of metals) w opinii British Geological Survey`s Risk List 2012, spadek globalnych dostaw platyny i palladu, wysoki stopień koncentracji produkcji tych metali w ujęciu geograficznym (RPA i Rosja odpowiadały za 88% produkcji platyny i 80% produkcji palladu w 2011 r.), zamieszki i zamykanie kopalń w RPA, topniejące zapasy palladu w Rosji oraz fakt, iż większość producentów tych surowców ponosi straty na działalności operacyjnej. Popyt na platynę pochodzi głównie z branży samochodowej (38%), jubilerskiej (31%) i z przemysłu (19%); w przypadku palladu podstawowymi źródłami popytu są branża samochodowa (71%) i przemysł (29%) (dane za 2011 r.). Do czynników popytowych, które powinny spowodować wzrost cen platyny i palladu w najbliższych latach zalicza się m.in.: wzrost zróżnicowania popytu na te metale szlachetne, wprowadzanie bardziej rygorystycznych norm emisji spalin z pojazdów (będzie to stymulować wzrost popytu na platynę i pallad w katalizatorach samochodowych), rosnący popyt na oba surowce ze strony Chin (zarówno w dynamicznie rozwijającej się branży samochodowej, jak i w przemyśle jubilerskim) oraz wysokie, długoterminowe stopy zwrotu z inwestycji w te metale oraz istniejące wciąż obawy dotyczące globalnego systemu finansowego (inwestowanie w takich okolicznościach w platynę i pallad może chronić inwestorów przed inflacją, deflacją, spowolnieniem gospodarczym i dewaluacją waluty).

Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,50%, zaś opłata administracyjna jest szacowana na ok. 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.