Skip to main content

Fundusz małych spółek tajwańskich w ofercie IndexIQ

19 maja nowojorski provider funduszy ETF – IndexIQ – znany przede wszystkim z produktów finansowych replikujących strategie funduszy hedgingowych, uruchomił fundusz IQ Small Cap Small Cap ETF (jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Arca).

Fundusz replikuje ważony kapitalizacją indeks IQ Taiwan Small Cap Index (stworzony przez Financial Development Holdco LLC – spółkę matkę IndexIQ) obejmujący spółki tajwańskie o małej kapitalizacji (inwestuje w walory firm stanowiące dolne 15% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji) notowane na giełdzie w Tajwanie. Są to głównie firmy z sektora technologicznego (ok. 30 proc.) oraz spółki przemysłowe (ok. 27 proc.); ponadto ok. 18 proc. jego portfela stanowią firmy z branży surowców i materiałów, a 10 proc. z sektora luksusowych dóbr konsumpcyjnych. W dniu 26 maja największy udział w portfelu funduszu miały: Ralink Technology, Radiant Opto-Electronics, China Synthetic Rubber oraz Greatek Electronics. Zbliżony profil inwestycyjny reprezentuje fundusz iShares MSCI Taiwan Index Fund, który dotychczas zgromadził 3 mld USD, jednak lokuje on aktywa głównie w akcje firm tajwańskich o dużej kapitalizacji.

Stawka kosztów w funduszu wynosi 0,79%, zaś całkowite koszty (uwzględniające podatek) wynoszą 0,91%.

Nowy fundusz IndexIQ jest elementem strategii tego providera, która przewiduje zaoferowanie amerykańskim inwestorom łącznie 13 funduszy ETF zorientowanych na segment małych spółek z poszczególnych rynków z regionu Azji i Pacyfiku (ich wspólną cechą jest to że kraje te są największymi partnerami handlowymi Chin). Dotychczas IndexIQ uruchomił (w marcu i kwietniu) trzy takie fundusze: IQ Australia Small Cap ETF (zorientowany przede wszystkim na spółki surowcowe), IQ Canada Small Cap ETF oraz IQ South Korea Small Cap ETF (więcej informacji na ich temat tutaj i tutaj). Wkrótce na parkiecie pojawią się kolejne tego typu fundusze: w pierwszej kolejności będą to IQ Hong Kong Small Cap ETF oraz IQ Singapore Small Cap ETF, a następnie IQ Indonesia Small/Mid Cap ETF, IQ Malaysia Small/Mid Cap ETF i IQ Thailand Small/Mid Cap ETF.

IndexIQ planuje także wprowadzić na NYSE Arca cztery fundusze posiadające ekspozycję na spółki działające na rynku towarowym i surowcowym: Global Agribusiness Small Cap Equity ETF, IQ Natural Gas Small Cap Equity ETF, IQ Global Crude Oil Small Cap Equity ETF oraz IQ Global Gold Small Cap Equity ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.