Skip to main content

Fundusz małych spółek latynoamerykańskich Van Eck na NYSE Arca

Nowojorska firma zarządzająca aktywami Van Eck Global wprowadziła 7 kwietnia na NYSE Arca Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF – pierwszy fundusz ETF notowany na amerykańskim parkiecie, który daje inwestorom ekspozycję na latynoamerykańskie spółki o niewielkiej kapitalizacji, działające głównie (lub wyłącznie) na swoich lokalnych rynkach i czerpiące korzyści z tytułu rosnącej zamożności tamtejszych społeczeństw oraz wzrastających wydatków konsumpcyjnych, zwłaszcza rosnącej klasy średniej. Ameryka Łacińska jest – według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego – jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata. Od 2005 r. przeciętna roczna stopa wzrostu PKB w tych krajach wynosiła 4,6% i w najbliższych latach powinna utrzymywać przewagę w tym zakresie nad grupą najbardziej rozwiniętych gospodarek naszego globu (G-7: Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).

Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF naśladuje zachowanie specjalnie w tym celu stworzonego indeksu – Market Vectors Latin America Small-Cap Index. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float. Zdaniem Van Eck wagi poszczególnych krajów w indeksie (obejmuje on obecnie spółki z Brazylii, Meksyku, Chile, Peru, Kolumbii, Argentyny i Ekwadoru) lepiej odzwierciedlają wkład poszczególnych państw do regionalnego PKB niż inne indeksy stworzone dla Ameryki Łacińskiej (przykładowo udział Brazylii w indeksie w końcu marca wynosił 43%, a w innych indeksach ok. 60%, podczas gdy udział tego kraju w regionalnych PKB wynosi ok. 40%). W indeksie mogą znaleźć się także firmy z innych krajów, jednak pod warunkiem, że generują co najmniej 50 proc. przychodów w Ameryce Łacińskiej (stało się tak w przypadku spółek kanadyjskich, których udział w indeksie wynosi ok. 19,2%). W ujęciu sektorowym największy wpływ na zachowanie indeksu maja branże: surowców i materiałów (26,2%), towarów konsumpcyjnych (22,6%) i przemysłowa (14,2%).

Obecnie w skład indeksu wchodzą walory 81 spółek. Jego uczestnikami mogą być firmy o kapitalizacji minimum 150 mln USD, o przeciętnej dziennej wartości obrotów w ostatnich trzech miesiącach w wysokości 1 mln USD oraz minimalnym miesięcznym wolumenie obrotów w ostatnich 6 miesiącach w wysokości 250 tys. akcji.

Współczynnik kosztów brutto (gross expense ratio) w funduszu wynosi 0,68%.

Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF to już 25 fundusz oferowany pod marką Market Vectors. W gronie pozostałych międzynarodowych ETF-ów tej firmy znajdują się Africa Index ETF, Brazil Small-Cap ETF, Egypt Index ETF, Gulf States Index ETF, Indonesia Index ETF, Poland ETF, Russia ETF i Vietnam ETF. W końcu marca Van Eck był szóstym co do wielkości providerem funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych – aktywa którymi zarządza warte były ok. 13,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.