Skip to main content

Fundusz inwestujący w światowe spółki zajmujące się i wykorzystujące sztuczną inteligencję na NYSE Arca

Spółka ROBO Global, znana przede wszystkim z wprowadzenia w 2013 roku na amerykański rynek finansowy pionierskiego funduszu ROBO Global Robotics & Automation ETF (zarządza on obecnie ponad 1,1 mld USD aktywów), uruchomiła we współpracy z Exchange Traded Concepts swój trzeci ETF – ROBO Global Artificial Intelligence ETF. Zadebiutował on 11 maja 2020 r. na NYSE Arca. Inwestuje w akcje spółek z całego świata, które przewodzą w rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją (AI). W portfelu funduszu znajdują się walory firm, które rozwijają technologie i infrastrukturę umożliwiającą zastosowanie sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie danych i usługi w chmurze oraz akcje przedsiębiorstw wykorzystujących sztuczną inteligencję w rozmaitych branżach – od procesów biznesowych po handel elektroniczny i opiekę zdrowotną. Fundusz zapewnia ekspozycję na nowe możliwości rynkowe i potencjalny wzrost przychodów spowodowany ekspansywnym rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji. Według szacunków Grand View Research z 2019 roku rynek sztucznej inteligencji osiągnie do 2025 roku wartość 390,9 mld USD, a według analiz McKinsey&Company z 2017 roku technologie sztucznej inteligencji zwiększą globalne wyniki gospodarcze o 13 bilionów USD w ciągu obecnej dekady.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF dąży do osiągnięcia wyników inwestycyjnych, które – przed uwzględnieniem opłat – będą jak najbardziej zbliżone do wyników indeksu ROBO Global Artificial Intelligence Index. Indeks ten został stworzony, aby zapewnić inwestorom kompleksowy, przejrzysty i zdywersyfikowany benchmark reprezentujący globalny łańcuch wartości sztucznej inteligencji. W portfelu funduszu znajdują się akcje około 70 firm z 16 subsektorów z 17 państw. Wśród spółek posiadających największe udziały w aktywach funduszu znajdują się m.in. Spotify Technology, Alteryx, Veeva Systems, Cloudflare, Amazon, Nuance Communications, Tencent Holdings, Microsoft, czy Splunk. W strukturze geograficznej zdecydowanie dominują firmy amerykańskie (ponad 70%), relatywnie duże udziały (jednak poniżej 10%) posiadają także spółki chińskie, australijskie i francuskie. Pod względem kapitalizacji ponad 70% stanowią firmy o dużej kapitalizacji (large-cap), a około 20% spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,68% (do sierpnia 2021 r. fundusz nie pobiera opłaty).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.