Skip to main content

Fundusz inwestujący w akcje producentów whisky i wyrobów alkoholowych na NYSE Arca

Amerykańska spółka asset management Spirited Funds specjalizująca się w branży obejmującej spółki zajmujące się produkcją, dystrybucją i konsumpcją alkoholi, wyrobów spirytusowych, piwa i wyrobów tytoniowych we współpracy z ETF Managers Group – firmą świadczącą różnego rodzaju usługi umożliwiające emitentom wprowadzanie ich funduszy ETF na rynek giełdowy – uruchomiła Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF. ETF Managers Group jest także doradcą inwestycyjnym funduszu. Jego tytuły uczestnictwa są notowane od 12 października 2016 r. na NYSE Arca.

Fundusz inwestuje głównie w akcje firm, które czerpią większość swoich przychodów z produkcji i obrotu whisky i wyrobami alkoholowymi. Ponadto część kapitału inwestuje w akcje niewielkiej liczby firm, które czerpią część swoich przychodów z ww. działalności. Fundusz jest zarządzany pasywnie – jego celem jest osiąganie wyników inwestycyjnych, które – bez uwzględnienia opłat i wydatków – byłyby jak najbardziej zbliżone do stopy zwrotu z indeksu Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits Index opracowanego i będącego wspólną własnością ETF Managers Group i Spirited Funds. Jest on ważony kapitalizacją (w formule zmodyfikowanej) i obejmuje spółki publiczne, których akcje są notowane na giełdach na rynkach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, zajmujące się produkcją, destylacją, przechowywaniem lub starzeniem whisky i wyrobów alkoholowych. W portfelu funduszu największe udziały posiadają spółki: brytyjska Diageo (23,3%), francuska Pernod Ricard (11,0%), tajska Thai Beverage (6,6%), amerykańska Brown Forman (6,5%) i LVMH Moet Hennessy (5,8%). 86,7% akcji w indeksie stanowią akcje destylatorów i winiarzy, 8,0% browarów, 4,9% firm zajmujących się sprzedażą wyrobów luksusowych, a 0,4% producentów napojów bezalkoholowych. W strukturze geograficznej indeksu dominują firmy z Wielkiej Brytanii (27,7%), Francji (26,8%) i Stanów Zjednoczonych (13,9%); znaczące udziały mają też spółki japońskie (7,7%), tajskie (6,8%), włoskie (4,9%), indyjskie (4,9%) i południowoafrykańskie (4,9%). Równoważenie indeksu odbywa się z częstotliwością kwartalną.

Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF jest pierwszym na świecie funduszem ETF dążącym do czerpania korzyści z rosnącej globalnie branży whisky i wyrobów alkoholowych. Dzięki skoncentrowaniu swoich inwestycji daje on inwestorom możliwość pełniejszego udziału w potencjalnych zyskach branży powszechnie znanej ze stabilnego popytu, także w zmieniających się warunkach rynkowych i cyklach gospodarczych. Według badania P&S Market Research dotyczącego globalnego rynku napojów alkoholowych w 2014 r. był on wart 1199 mld USD, a w latach 2015-20 powinien rosnąć w tempie 3% rocznie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych marki whisky High End Premium oraz Super-Premium Bourbon i Tennessee zanotowały w latach 2010-15 wzrost przychodów (odpowiednio) o 50% i 155% (według Distilled Spirits Council of the United States). Całkowita wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w USA w 2015 r. wyniosła 72 mld USD, z czego istotna część przypadała na eksport. David Bolton – szef Spirited Funds – uważa, że firmy z branży whisky i wyrobów alkoholowych udowodniły już w przeszłości, że zachowują się relatywnie dobrze w okresie bessy na rynku, zarówno z powodu wzorców zachowań konsumenckich, jaki i ze względu na charakter surowców wykorzystywanych do produkcji gotowych produktów.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.