Skip to main content

Fundusz indeksowy odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 w ofercie DMS Funds

6 sierpnia 2013 r. spółka DMS Funds ogłosiła wprowadzenie na amerykański rynek funduszu indeksowego DMS Poland Large Cap Index Fund, którego zadaniem jest odwzorowywanie wyników indeksu WIG20 (formalnie fundusz rozpoczął działalność 31 lipca br.). To prawdopodobnie pierwszy fundusz indeksowy w Stanach Zjednoczonych i obecnie jedyny na świecie naśladujący zachowanie tego indeksu. Funkcję doradcy inwestycyjnego funduszu pełni spółka DMS Advisors.

Spółka DMS Funds z siedzibą w Leesport (Pensylwania) została założona na początku 2012 r. Specjalizuje się w dostarczaniu amerykańskim inwestorom funduszy indeksowych opartych na uznanych giełdowych indeksach rynków wschodzących i rynków granicznych oraz indeksach sektorowych. Poza ww. funduszem w ofercie spółki znajdują się także:

  • DMS India Midcap Index Fund replikujący wyniki indeksu CNX Midcap Index będącego benchmarkiem dla indyjskich spółek o średniej kapitalizacji i najwyższych obrotach notowanych na National Stock Exchange of India (został uruchomiony w październiku 2012 r.)

  • DMS India Bank Index Fund odzwierciedlający wyniki indeksu CNX Bank Index będącego benchmarkiem dla największych i najpłynniejszych indyjskich banków notowanych na National Stock Exchange of India (został uruchomiony w styczniu 2013 r.)

  • DMS Baltic Index Fund odwzorowujący wyniki indeksu NASDAQ OMX Baltic Benchmark będącego benchmarkiem dla rynku Nasdaq OMX Baltic Market (to pierwszy tego rodzaju fundusz w USA) i obejmującego największe i najpłynniejsze spółki z wszystkich sektorów gospodarki notowane na giełdach papierów wartościowych w Estonii, na Litwie i na Łotwie (został uruchomiony w czerwcu 2013 r.)

DMS Poland Large Cap Index Fund dąży do jak najdokładniejszego replikowania (przed uwzględnieniem opłat i wydatków) wyników indeksu WIG20 obejmującego 20 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zamierza on dystrybuować osiągane dochody uczestnikom raz w roku – w grudniu.

Według Petera R. Kohli – CEO i CIO spółki DMS Funds – wybór indeksu WIG20 jako bazy dla nowego funduszu był podyktowany następującymi względami:

  • Indeks ten konsekwentnie generował solidne stopy zwrotu w ciągu ostatnich 10 lat

  • Potencjalne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski wydają się korzystne: przewidywany wzrost PKB w latach 2013-17 powinien wynieść 21%, Polska jest największym nowym krajem członkowskim Unii Europejskiej i jedynym państwem z Unii, które zdołało uniknąć kryzysu, jest też krajem, który powinien zostać centrum produkcyjnym Europy (w odróżnieniu do innych państw członkowskich UE jego baza produkcyjna rozszerza się, a nie zmniejsza), zaś polska klasa średnia dynamicznie rośnie (podobnie jak mieszkańcy innych postsowieckich państw Polacy bardzo doceniają kapitalizm oraz są głodni korzyści jakie on oferuje).

DMS Poland Large Cap Index Fund dystrybuuje tytuły uczestnictwa dwóch kategorii: A (A shares) oraz I (I shares) – te pierwsze są dostępne przy minimalnej wpłacie w wysokości 1,5 tys. USD, zaś te drugie dla klientów (RIAs i niektórych innych firm finansowych), którzy zainwestują co najmniej 100 tys. USD. Całkowite roczne koszty operacyjne (Total Annual Operating Expenses) funduszu wynoszą odpowiednio 1,41% i 1,16%. Maksymalna opłata dystrybucyjna (maximum sales charge) w przypadku tytułów uczestnictwa kategorii A wynosi 5,00% (w przypadku tytułów uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana). W przypadku umorzenia tytułów uczestnictwa (obu kategorii) przed upływem 30 dni od daty ich nabycia pobierana jest opłata umorzeniowa (redemption fee) w wysokości 2%.

Poniże pliki zawierają kartę funduszu oraz jego prospekt informacyjny.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.