Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na latynoamerykański rynek długu w ofercie Van Eck Global

12 maja 2011 r. na NYSE Arca zadebiutował fundusz Market Vectors LatAm Aggregate Bond ETF wyemitowany przez nowojorską spółkę Van Eck Global.

Fundusz ten replikuje BofA Merrill Lynch Broad Latin America Bond Index, którego portfel obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne wyemitowane przez podmioty z Ameryki Łacińskiej oraz denominowane w dolarach amerykańskich, euro lub w walutach lokalnych tych państw. Choć odwzorowywany przez ten ETF indeks obejmuje ponad 450 różnorodnych walorów (według danych z końca kwietnia), w skład portfela funduszu wchodzą 34 instrumenty – największy udział posiadają: Banco Mercantil Del Norte Sa, Axtel Sab De Cv (oba to instrumenty wyemitowane przez firmy meksykańskie), Colombia Rep Of i Republica Orient Uruguay. Największy udział w aktywach funduszu mają papiery brazylijskie (27,8%), meksykańskie (26,8%) i kolumbijskie (11,7%). Są to głównie instrumenty średnioterminowe, o terminie zapadalności od 7 do 10 lat (28,9%), od 5 do 7 lat (18,2%) oraz od 3 do 5 lat (17,8%). Najwięcej obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest denominowanych w USD (58,2%, z czego 32,4% to papiery korporacyjne a 24,5% to papiery rządowe), meksykańskim peso (MXN) (14,7% – to wyłącznie papiery skarbowe) oraz w brazylijskim realu (13,3% – także wyłącznie papiery skarbowe). Blisko 80 procent (78,8%) składników portfela funduszu posiada rating inwestycyjny (najwięcej BBB – 59,8%), natomiast nieco ponad 20 procent (20,8%) rating spekulacyjny (najwięcej B – 14,0%). Wskaźnik kosztów całkowitych brutto funduszu wynosi 0,56%, zaś netto 0,49%.

W ofercie Van Eck Global znajduje się obecnie osiem dłużnych ETF-ów – poza ww. jest to także pięć instrumentów z ekspozycją na rynek obligacji komunalnych w USA (Market Vectors High-Yield Municipal Index ETF, Market Vectors Intermediate Municipal Index ETF, Market Vectors Long Municipal Index ETF, Market Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF i Market Vectors Short Municipal Index ETF), jeden powiązany z indeksem rynku obligacji korporacyjnych (Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF – więcej na jego temat można przeczytać tutaj) oraz jeden dający ekspozycję na rynki obligacji w krajach wschodzących (Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.