Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na energetykę niekonwencjonalną w ofercie Van Eck Global

15 lutego 2012 r. spółka Van Eck Global wprowadziła na platformę NYSE Arca Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF. To pierwszy na rynku amerykańskim fundusz ETF, który zapewnia inwestorom czystą ekspozycję (pure play exposure) na szybko rozwijający się segment energetyki niekonwencjonalnej obejmujący m.in. wydobycie metanu z pokładów węgla (coal bed methane), łupków bitumicznych (oil shale), gazu ziemnego z łupków (shale gas) i gazu ziemnego ze skał detrytycznych o niskiej przepuszczalności (tight natural gas).

Rosnąca globalna konsumpcja ropy i gazu oraz dążenie do niezależności energetycznej sprawiły, iż w ostatnich latach wiele państw zaczęło poszukiwać dodatkowych źródeł dostaw ropy i gazu. Potencjał energetyki niekonwencjonalnej zaczęły odkrywać nie tylko przedsiębiorstw północnoamerykańskie (w minionych kilku latach nowe techniki wydobycia zastosowane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie do tradycyjnych zasobów doprowadziły do znaczącego wzrostu podaży gazu w USA, ostatnio te same techniki zaczęły stosować koncerny naftowe), ale także firmy m.in. z Chin, Australii i Argentyny. Postęp technologiczny i efektywność kosztowa stosowanych rozwiązań wzbudziły zainteresowanie nimi ze strony największych światowych firm energetycznych, które również chcą czerpać korzyści z tego nowego trendu – świadczy o tym rosnąca liczba fuzji i przejęć w tym sektorze.

Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF odwzorowuje wyniki inwestycyjne indeksu Market Vectors Unconventional Oil & Gas, który obejmuje akcje spółek prowadzących działalność w zakresie badań, rozwoju, wydobycia i (lub) rafinacji niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Indeks skupia spółki, które czerpią większość swoich przychodów z niekonwencjonalnych zasobów ropy i gazu (lub mają potencjał aby tak się stało), ich kapitalizacja rynkowa przekracza 150 mln USD, średnia dzienna wartość obrotu w ostatnich 3 miesiącach wynosi minimum 1 mln USD, a miesięczny wolumen obrotu w ostatnich 6 miesiącach wynosi co najmniej 250 tys. akcji. W dniu 11 maja w portfelu funduszu znajdowały się 44 składniki – największe znaczenie posiadały walory firm: Canadian Natural Resources (7,86%), Occidental Petroleum (7,48%), EOG Resources (7,19%), Devon Energy (6,48%) i Williams Companies (5,56%). W końcu marca fundusz posiadał prawie wyłącznie akcje spółek amerykańskich 73,7%) i kanadyjskich (25,9%). Są to głównie firmy o dużej kapitalziacji (87,9% portfela funduszu to spółki o wartości rynkowej powyżej 5 mld USD). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosi 16,11, a wskaxnik cena do wartości księgowej 1,70.

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,62% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.