Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na chiński rynek obligacji Dim Sum w ofercie Guggenheim

22 września 2011 r. spółka Guggenheim Investments wprowadziła na rynek NYSE Arca Guggenheim Yuan Bond ETF. Fundusz ten daje inwestorom dostęp do szybko rosnącego rynku obligacji określanych terminem Dim Sum oraz umożliwia im skorzystanie z potencjału aprecjacji juana – waluty, do której wcześniej inwestorzy mieli bardzo trudny dostęp. Zdaniem Burtona Malkiela, szefa AlphaShares Index Committee i członka-założyciela AlphaShares, obligacje denominowane w juanach mogą zapewniać dochód nie tylko w czasie kiedy krótkoterminowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są bliskie zera, ale także mogą przyczyniać się do wzrostu wartości kapitału, kiedy następować będzie aprecjacja juana.

Guggenheim Yuan Bond ETF replikuje indeks AlphaShares China Yuan Bond (jest to indeks typu rules-based). W jego portfelu znajdują się obligacje, które mogą być nabywane zarówno przez amerykańskich inwestorów, jak też innych inwestorów zagranicznych, są denominowane w chińskich juanach oraz są emitowane przez chińskich emitentów, głównie z Chin kontynentalnych (minimalna wartość emisji takich obligacji, które mogą znaleźć się w portfelu tego indeksu, to 1 mld juanów) oraz przez emitentów z innych krajów (brak minimalnej wartości emisji). Obligacje muszą mieć rating inwestycyjny, czyli na poziomie Baa3/BBB-/BBB- (odpowiednio dla agencji Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Ratings Services i Fitch Ratings) lub wyższym. Minimalny okres do wygaśnięcia to jeden rok. Obligacje te są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, rynku który powszechnie określa się jako rynek obligacji „Dim Sum”.

W dniu 9 grudnia w portfelu tego indeksu znajdowały się 22 obligacji – największy udział miały papiery China Development Bank (13,14%), chińskie obligacje rządowe o terminie wykupu w grudniu 2012 r. (11,20%) oraz obligacje Export Import Bank China (9,64%). Ponad połowa obligacji w portfelu funduszu w końcu września nie posiadało ratingu (54,2%), zaś 30,0% posiadało rating AA-. Głównymi sektorami reprezentowanymi w portfelu funduszu w tym okresie były finanse (55,3%) oraz obligacje rządowe (19,3%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,65% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.