Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na chiński rynek akcji klasy A w ofercie Invesco PowerShares

10 października 2013 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował PowerShares China A-Share Portfolio. To aktywnie zarządzany fundusz ETF oferujący ekspozycję na segment akcji klasy A (A-Share) chińskiego rynku akcji poprzez inwestowanie głównie w kontrakty futures na indeks SGX FTSE China A50 Index.

Jak wskazuje Invesco PowerShares w ostatnich dwóch dekadach, mimo dynamicznego wzrostu chińskiej gospodarki (która jest obecnie drugą gospodarką świata), czerpanie korzyści z tego rozwoju przez globalnych inwestorów było mocno ograniczone. Wynikało to z faktu, iż inwestowanie na chińskim krajowym rynku akcji (Mainland Chinese equity market) (to rynek obejmujący tzw. akcje klasy A (A-Shares)) było zarezerwowane jedynie dla wykwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (qualified foreign institutional investors – QFII), którzy musieli spełnić wiele warunków, aby otrzymać odpowiednią licencję od chińskiego rządu i kwoty inwestycji (które muszą być co jakiś czas odnawiane). Z uwagi na istotne różnice pomiędzy tym segmentem chińskiego rynku akcji, a innymi segmentami tego rynku (obejmującymi akcje notowane poza Chinami – offshore), które są powszechnie dostępne (jak np. akcje klasy H (H-Shares)), ceny akcji chińskich przedsiębiorstw różnych klas mogą znacząco odbiegać od siebie. Przykładowo ceny akcji klasy H były notowane w dużym dyskontem wobec akcji typu A, czego konsekwencją były istotne różnice w ich historycznych stopach zwrotu – od 2005 r. średnie roczne dyskonto akcji typu H wobec akcji typu A wyniosło aż 13,6% (według danych Bloomberga z końca sierpnia 2013 r. – dyskonto to mierzone było wartością indeksu Hang Seng A-H Premium Index).

Nowy fundusz ETF utworzony przez Invesco PowerShares umożliwia inwestorom dostęp do zarezerwowanego dotychczas dla QFII rynku akcji chińskich spółek klasy A poprzez inwestowanie w kontrakty futures na indeks SGX FTSE China A50 Index, które zostały wprowadzone do obrotu przez giełdę w Singapurze (Singapore Exchange – SGX) w 2010 r. Kontrakty te pozwalają zagranicznym inwestorom na skuteczny, płynny i efektywny kosztowo dostęp do rynku największych chińskich spółek. Indeks FTSE China A50, będący instrumentem bazowym ww. kontraktów futures, obejmuje bowiem akcje 50 największych (pod względem kapitalizacji rynkowej) chińskich przedsiębiorstw (w tym gronie najważniejszą rolę odgrywają takie spółki jak: Ping An Insurance, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, Shanghai Pudong Development Bank i Industrial Bank). Charakteryzuje się on ponadto wysokim współczynnikiem korelacji (0,96) z szerszym indeksem chińskiego rynku akcji – CSI 300 Index (w okresie od kwietnia 2005 r. do sierpnia 2013 r.). Należy także dodać, iż amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zaakceptowała w 2012 r. handel tymi kontraktami futures przez amerykańskich inwestorów.

Opłata za zarządzanie w funduszu PowerShares China A-Share Portfolio wynosi 0,50% w skali roku, zaś wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) 0,60%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.