Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na ceny miedzi w ofercie USCF

15 listopada 2011 r. specjalizująca się w funduszach ETF naśladujących zachowanie cen surowców i towarów (poprzez kontrakty futures) spółka United States Commodity Funds (USCF) wprowadziła na rynek NYSE Arca swój nowy produkt – United States Cooper Index Fund. Celem tego funduszu jest jak najwierniejsze odwzorowywanie dziennych zmian indeksu SummerHaven Cooper Index Total Return (SCI). Jest to indeks obejmujący jeden towar (single-commodity index). Jego portfel obejmuje kontrakty futures na miedź będące przedmiotem obrotu na giełdzie COMEX w pełni zabezpieczone trzymiesięcznymi amerykańskimi bonami skarbowymi. Celem tego indeksu jest maksymalizacja korzyści z backwardation oraz minimalizacja strat z contango dzięki wykorzystaniu różnych serii kontraktów futures na miedź z krzywej futures. Obecnie w portfelu indeksu znajdują się kontrakty wygasające w marcu, maju i grudniu 2012 r. Opłata za zarządzanie (management fee) w funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

W końcu 2011 r. spółka USCF zarządzała aktywami o wartości ok. 2,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.