Skip to main content

Fundusz ETF wykorzystujący strategię covered call w ofercie AdvisorShares

Specjalizująca się w aktywnie zarządzanych funduszach ETF o wyrafinowanej strategii inwestycyjnej spółka AdvisorShares uruchomiła we wrześniu nowy instrument finansowy – AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF. Zadebiutował on na rynku NYSE Arca 18 września 2012 r.

Celem funduszu jest poszukiwanie spójnych, powtarzalnych zysków w czasie wszystkich faz cykli rynkowych. Subdoradcą funduszu jest działająca od 2001 r. i zarządzająca aktywami o wartości 435 mln USD (według stanu na dzień 9 września br.) firma Partnervest Advisory Services. Zarządzający stara się osiągnąć cel inwestycyjny w wyniku zastosowania własnej strategii inwestycyjnej określanej jako „Volatility Enhanced Global Appreciation” (VEGA). Strategia ta przewiduje wykorzystanie strategii opcyjnej covered call (znanej także pod nazwą „buy-write”) w skali globalnej przy wykorzystaniu instrumentów typu ETPs (exchange-traded products). Polega ona na sprzedaży opcji kupna w stosunku do każdej pozycji długiej w portfelu w celu uzyskania skumulowanego wzrostu ceny z globalnej ekspozycji portfela oraz generowania stałego strumienia dochodów ze strategii covered call i/lub zabezpieczonych gotówkowo opcji sprzedaży. W sytuacji, kiedy zmienność na rynku jest niewielka, zarządzający kupuje opcje sprzedaży w celu zarządzania ryzykiem spadku (downside risk).

Roczna opłata za zarządzanie (management fee) funduszem wynosi 1,35%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) 2,01%. Fundusz może wypłacać dywidendy raz w roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.