Skip to main content

Fundusz ETF spółek lotniczych oraz lewarowane fundusze firm wydobywczych w ofercie Direxion

8 grudnia 2010 r. spółka Direxion Shares – pionier w dostarczaniu alternatywnych strategii inwestycyjnych dla wymagających inwestorów – wprowadziła na platformę NYSE Arca trzy kolejne fundusze ETF.

Direxion Airline Shares ETF to pierwszy nielewarowany fundusz ETF tej firmy (Direxion Shares specjalizuje się w funduszach ETF typu inverse i lewarowanych), którego celem jest odzwierciedlanie rezultatów NYSE Arca Airline Index. Indeks ten obejmuje amerykańskie i międzynarodowe spółki lotnicze zajmujące się przewozami pasażerskimi, o wysokiej kapitalizacji i dużej płynności, notowane zarówno na giełdach w krajach rozwiniętych, jak i na parkietach rynków wschodzących. W końcu września 2010 r. kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu wahała się między 600 mln USD a 9 mld USD. Fundusz posiada ekspozycję głównie na amerykański rynek lotniczych przewozów pasażerskich – w minimalnym stopniu jest zorientowany na rynek europejski (tylko jedna spółka), natomiast w ogóle nie posiada ekspozycji na rynek azjatycki. Najwiekszy udział w indeksie w dniu 8 grudnia 2010 r. posiadały: US Airways Group (8,34%), Delta Airlines (8,27%), AMR Corp. (8,21%), Alaska Air Group (7,68%), JestBlue Airways Corp. (7,63%), United Continential Holdings (7,62%), Skywest Inc. (7,61%) oraz Ryanair Holdings (7,59%). Ponieważ nie jest to fundusz lewarowany, może on stanowić przedmiot długoterminowej inwestycji (typu buy and hold), co wyraźnie odróżnia go od funduszy typu leveraged, które powinny być monitorowane codziennie. Wskaźnik kosztów brutto funduszu wynosi 0,63%, a kosztów netto 0,55%. Konkurencją dla tego funduszu jest Guggenheim Arca Airline ETF oparty jest na indeksie NYSE Arca Global Airlines (jego koszty to 0,65%), który zgromadził dotąd blisko 40 mln USD.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Shares oraz Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares to fundusze lewarowane (stosujące dwukrotną dźwignię w ujęciu dziennym) pozwalające zarabiać na zwyżkach (pierwszy z ww.) jak i na spadkach (drugi z ww.) notowań spółek działających na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących i zajmujących się wydobyciem złota i srebra. Naśladują one w odpowiedni sposób indeks NYSE ARCA Gold Miners. Największy udział w indeksie posiadają firmy kanadyjskie (62,09%), amerykańskie (15,09%) i południowoafrykańskie (13,46%) (stan na 8 grudnia 2010 r.). Wskaźnik kosztów brutto funduszu Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Shares wynosi 1,03%, a funduszu Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares 1,05%, a kosztów netto – w obu funduszach – 0,95%.

Direxion Shares i Direxion Funds są zarządzane przez Rafferty Asset Management. Oferują lewarowane fundusze indeksowe, fundusze ETF i fundusze zorientowane na alternatywne klasy aktywów. W końcu III kwartału 2010 r. zarządzały one aktywami o wartości ok. 7,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.