Skip to main content

Fundusz ETF oferujący ekspozycję na spółki dywidendowe o niskiej zmienności z indeksu S&P 500 w ofercie Invesco PowerShares

18 października 2012 r. spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na platformę NYSE Arca nowy fundusz ETF – PowerShares S&P 500 High Dividend Portfolio.

Fundusz dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Portfel tego indeksu obejmuje akcje 50 spółek (spośród uczestników indeksu Standard & Poor`s 500), które historycznie charakteryzowały się wysokimi stopami dywidendy oraz niskim poziomem zmienności. Skład uczestników jest równoważonych i modyfikowany co pół roku – w styczniu i w lipcu.

W końcu grudnia 2012 r. największe wagi w portfelu funduszu posiadały akcje firm (funduszy): Centurylink (2,91%), Health Care REIT (2,91%), Peoples United Financial (2,66%), Windstream (2,62%) i Pepco Holdings (2,57%). W ujęciu branżowym dominowały spółki użyteczności publicznej (21,18%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (16,77%), finansowe (13,57%) oraz firmy z branży usług telekomunikacyjnych (9,82%). Nieco ponad połowę aktywów funduszu stanowiły duże spółki wartościowe (55,0%); relatywnie duże udziały miały także średnie spółki wartościowe (22,62%) i średnie spółki wzrostowe (12,50%). Średnia ważona kapitalizacja rynkowa spółek wchodzących w skład portfela funduszu w końcu ubiegłego roku wynosiła 38,1 mld USD. Wskaźnik cena do zysku portfela funduszu wynosił 14,96, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,04.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.