Skip to main content

Fundusz ETF obligacji municypalnych State Street i Nuveen

12 maja State Street Global Advisors i Nuveen Investments uruchomiły fundusz SPDR Nuveen Barclays Capital Build America Bond ETF. To pierwszy fundusz, który został utworzony przez obie instytucje finansowe na podstawie umowy przez nie zawartej 30 marca (Nuveen Asset Management pełni funkcję subdoradcy fudnuszu).

Fundusz naśladuje zachowanie indeksu Barclays Capital Build America Bond Index, który odzwierciedla koniunkturę w relatywnie nowym segmencie amerykańskiego rynku finansowego – rynku opodatkowanych obligacji municypalnych (to odróżnia je od większości obligacji municypalnych, które zazwyczaj są nieopodatkowane), gwarantowanych przez amerykański rząd, wyemitowanych jako “Qualified Bonds” na podstawie programu “Build America Bond” stworzonego w oparciu o American Recovery and Reinvestment Act z 2009 roku (lub inny akt prawny umożliwiającego emisję tego rodzaju instrumentów finansowych), w przypadku których emitent otrzymuje wsparcie władz federalnych w spłacie odsetek (amerykański departament skarbu subsydiuje 35 procent wartości kuponu płatnego inwestorom). Od momentu wprowadzenia programu “Build America Bond” w kwietniu 2009 roku do końca marca br. miało miejsce 1066 emisji tych obligacji na łączną kwotę ponad 90 mld USD. W skład indeksu w końcu kwietnia wchodziło 85 emisji obligacji (obecnie w portfelu funduszu znajduje się 38 obligacji).

Całkowite koszty funduszu zostały ustalone na poziomie 0,35%. Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest SSgA Funds Management, Inc. Fundusz jest notowany na NYSE Arca.

Fundusz SSGA i Nuveen jest konkurencją dla uruchomionego w listopadzie 2009 r. przez PowerShares podobnego funduszu PowerShares Build America Bond Portfolio, który zebrał dotychczas prawie 300 mln USD (jego kosztry również wynoszą 0,35%). Fundusz o zbliżonym charakterze, aktywnie zarządzany, planuje uruchomić także Pimco – największa na świecie spółka zarządzająca funduszami obligacji. Będzie to Pimco Build America Bond Strategy Fund.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.