Skip to main content

Fundusz ETF obligacji komunalnych na NYSE Arca

Pacific Investment Management Company (PIMCO) wprowadził na platformę NYSE Arca aktywnie zarządzany fundusz ETF obligacji komunalnych. Pimco Intermediate Municipal Bond Strategy Fund inwestuje w zdywersyfikowany w skali międzynarodowej portfel obligacji komunalnych o najwyższej jakości inwestycyjnej oraz średnich terminach zapadalności. Fundusz zarządzany jest przez Johna Cummingsa – wiceprezesa Pimco i szefa działu obligacji municypalnych. Benchmarkiem funduszu jest funkcjonujący od stycznia 1980 r. Barclays Capital 1-15 Year Municipal Bond Index obejmujący róznorodne obligacje komunalne o ratingu inwestycyjnym i obligacje przychodowe o terminach zapadalności od roku do 17 lat.

Stawka opłaty za zarządzanie w funduszu wynosi 0,35%, zaś łączne roczne koszty operacyjne wynoszą 0,48% (zawierają szacowane na 0,13% koszty organizacyjne ponoszone w roku fiskalnym).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.