Skip to main content

Fundusz ETF międzynarodowych obligacji korporacyjnych w ofercie Invesco PowerShares

3 czerwca został uruchomiony przez Invesco PowerShares fundusz ETF PowerShares International Corporate Bond Portfolio. Oferuje on inwestorom ekspozycję na obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym wyemitowane wyłącznie na rynkach rozwiniętych za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.

Fundusz replikuje S&P International Corporate Bond Index – będzie on inwestował minimum 80% aktywów w papiery wartościowe wchodzące w jego skład. Indeks ten, ważony wartością rynkową, obrazuje koniunkturę w segmencie obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (według agencji Standard & Poor`s lub Moody`s Investors Service) wyemitowanych poza Stanami Zjednoczonymi w następujących walutach krajów G-10: dolar australijski, euro, dolar nowozelandzki, korona norweska, dolar kanadyjski, funt brytyjski, jen japoński, korona duńska, frank szwajcarski i korona szwedzka. Obligacje znajdujące się w indeksie muszą ponadto legitymować się określonym minimalną wielkością emisji. Udział obligacji denominowanych w jednej walucie w indeksie nie może przekraczać 50%. Skład portfela jest podlega comiesięcznym zmianom. Co miesiąc wypłacane będą także dochody funduszu.

W dniu 10 czerwca największy udział w portfelu funduszu posiadały obligacje: Barclays (15,09%), Glaxosmithkline (9,06%), General Electric (6,67%), Credit Suisse London (6,21%) oraz RWE Finance (6,13%). Łącznie fundusz posiada w portfelu 19 różnych obligacji. Biorąc pod uwagę zapadalność instrumentów znajdujących się w portfelu funduszu znajdują się obligacje o terminach zapadalności od 1 do 5 lat (34,0%), od 5 do 10 lat (31,7%), od 10 do 15 lat (25,2%) oraz od 20 do 25 lat (9,1%). Analizując jakość kredytową tych walorów widać, iż są to głównie obligacje posiadające rating na poziomie (według S&P) pojedynczego A (43,4%), podwójnego A (34,2%) oraz potrójnego A (5,1%).

Wskaźnik rocznych kosztów (annual expense ratio) dla funduszu wynosi 0,50%.

PowerShares International Corporate Bond Portfolio jest notowany na NYSE Arca. Ogółem Invesco PowerShares zarządza obecnie 10 obligacyjnymi ETF-ami.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.