Skip to main content

Fundusz ETF Market Vectors z ekspozycją na rynek obligacji typu high yield z państw wschodzących na NYSE Arca

9 maja 2012 r. spółka Van Eck Global wprowadziła na rynek NYSE Arca nowy fundusz ETF – Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF. Według tej firmy to pierwszy na rynku amerykańskim ETF, który jest zorientowany wyłącznie na rynek denominowanych w dolarach amerykańskich nieskarbowych papierów dłużnych typu high yield z państw wschodzących (według danych Bank of America Merrill Lynch rynek ten od 2003 r. urósł o 265% i obecnie stanowi już ponad 10% globalnego rynku obligacji o ratingu nieinwestycyjnym).

Nowy fundusz replikuje wyniki indeksu BofA Merrill Lynch High Yield US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index. Portfel tego indeksu obejmuje wyselekcjonowane obligacje nieskarbowe państw wschodzących posiadające rating na poziomie niższym niż inwestycyjny i denominowane w USD. Kryterium włączenia danego instrumentu do indeksu jest fakt, iż jego emitent musi posiadać eskpozycję na ryzyko innych krajów niż państwa zaliczane do grona FX G10 (Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), a także wszystkie państwa zachodnioeuropejskie i terytoria Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. Instrumenty, na które fundusz posiada ekspozycję generują obecnie wyższe stopy zwrotu niż denominowane w dolarach obligacje skarbowe typu high yield państw wschodzących oraz obligacje korporacyjne typu high yield amerykańskich przedsiębiorstw. Ponadto historycznie posiadają niższy odsetek bankructw w porównaniu z podobnymi papierami dłużnymi emitowanymi w Stanach Zjednoczonych. W końcu sierpnia w portfelu funduszu obejmującym 94 składniki (w indeksie znajduje się 265 walorów) dominowały obligacje firm z Kajmanów (14,26%), Wenezueli (8,27%), Holandii (8,26%), Luksemburga (6,45%) i Irlandii (5,73%). Średni kupon wynosił 8,34%, średnia zapadalność 6,06 lat, a średnie zmodyfikowane duration 4,09.

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,40%, zaś wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) 0,53% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co miesiąc, a zyski kapitałowe raz w roku.

Nowy instrument finansowy dołączył do dwóch uruchomionych wcześniej przez Van Eck Global funduszy ETF zorientowanych na rynek obligacji typu high yield: Market Vectors International High Yield Bond ETF oraz Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF. W sumie spółka ta posiada już w swojej ofercie 49 funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.