Skip to main content

Fundusz ETF kontrolujący zmienność japońskiego rynku akcji na giełdzie w Tokio

23 lutego 2012 r. na Tokyo Stock Exchange (TSE) zadebiutował MAXIS TOPIX Risk Control (5%) ETF – fundusz ETF utworzony przez Mitsubishi UFJ Asset Management. Odwzorowuje on zachowanie indeksu TOPIX Risk Control Index (Volatility 5%). Indeks ten stara się kontrolować zmienność (na poziomie 5% w ujęciu zannualizowanym) poprzez dostosowywanie ekspozycji między indeksem TOPIX a pozycją gotówkową (japońskie obligacje lub obligacje japońskich przedsiębiorstw) na podstawie zmienności indeksu TOPIX. Udział ekspozycji na indeks TOPIX w ww. indeksie jest obliczany poprzez podzielenie docelowego poziomu zmienności (5%) przez historyczną zmienność indeksu TOPIX (jest ona obliczana na podstawie danych z ostatnich 100 dni sesyjnych). Historyczna zmienność indeksu TOPIX waha się zazwyczaj między 10% a 50% – jeżeli zatem zmienność rynku akcji w Japonii jest niewielka (ok. 10%), to udział ekspozycji na indeks TOPIX w indeksie TOPIX Risk Control Index (Volatility 5%) wynosi ok. 50% (5%/10%). Natomiast jeśli zmienność rynku akcji jest wysoka (ok. 50%), tu udział ekspozycji na indeks TOPIX w indeksie TOPIX Risk Control Index (Volatility 5%) wynosi ok. 10% (5%/50%).

Roczna opłata (trust fee) kształtuje się na poziomie 0,2520%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.